Er zijn 106 documenten gevonden.

Wanneer is educatie effectief?

Publicatie/rapport R-2006-28
Gepubliceerd: 2007 (SWOV): Twisk, Drs. D.A.M.; Vlakveld, drs. W.P.; Commandeur, dr. J.J.F.
Trefwoorden: Educatie, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Verkeersveiligheid in cijfers, Mens, gedrag & verkeer, Risico's, Visie & beleid,education
Over de effecten van verkeerseducatie op de verkeersveiligheid is relatief weinig bekend. Op verzoek van verschillende Regionale Organen Verkeersveiligheid (ROV’s) heeft de SWOV in haar... Lees meer

De relatie tussen verkeersintensiteit en het aantal verkeersongevallen voor verschillende wegtypen

Publicatie/rapport R-2006-22
Gepubliceerd: 2007 (SWOV): Reurings, Dr. M.C.B.; Janssen, ir. S.T.M.C.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Infrastructuur, Vervoerswijzen, Internationaal,mathematical model
In dit rapport worden de resultaten van het project Infrastructuur en verkeersonveiligheid kort besproken en naast elkaar gelegd. Het doel van dit project was het leggen van (wiskundige) relaties...... Lees meer

Novice drivers

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2007 (SafetyNet, European Commission): SWOV (ed.)

Trends in young driver risk and countermeasures in European countries

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2007 : Twisk, D.A.M.; Stacey, C.

Deel educatieprojecten heeft effect; Verkeerseducatie voor het eerst systematisch geëvalueerd

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2007 : Twisk, D.; Vlakveld, W.; Commandeur, J.

Road traffic in the Netherlands: Relatively safe but not safe enough!

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2007 (AAA Foundation for Traffic Safety): Wegman, F.

Older drivers

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2007 (SafetyNet, European Commission): SWOV (ed.)

Long-term forecasts of road traffic fatalities in the European Union

Publicatie/rapport R-2006-15
Gepubliceerd: 2007 (SWOV): Stipdonk, H.; Wesemann, P.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Risico's, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Handhaving, Educatie, Mens, gedrag & verkeer, Internationaal,forecast
This report describes methods to forecast road crash fatalities. The methods were used in two European Union studies, Impact Assessment and ASSESS. These studies were both carried out in 2005. This...

Research Activities 34

Publicatie/tijdschrift
issn: 1380-703X
Gepubliceerd: 2007 (SWOV): SWOV

Samenhang tussen ongevallenrisico, snelheid en wegkenmerken op 80km/uur-wegen

Publicatie/rapport R-2006-11
Gepubliceerd: 2007 (SWOV): Aarts, Dr. L.T.; Schagen, drs. I.N.L.G. van
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Vervoerswijzen, Personenauto, Vracht- en bestelverkeer, Visie & beleid, Internationaal,...
In deze verkennende studie is de relatie tussen ongevallenrisico, snelheid en enkele wegkenmerken op 80km/uur-wegen onderzocht. Deze studie is uitgevoerd met snelheids- en ongevallendata die we tot... Lees meer