Er zijn 108 documenten gevonden.

Do young novice drivers overestimate their driving skills?

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2007 (CDV): Craen, S. de; Twisk, D.A.M.; Hagenzieker, M.P.; Elffers, H.E.; Brookhuis, K.A.

Invloeden op de ontwikkeling van de verkeersonveiligheid in de tijd

Publicatie/rapport R-2006-29
Gepubliceerd: 2007 (SWOV): Vlakveld, Drs. W.P.; Blois, dr. C.J. de; Goldenbeld, dr. Ch.; Janssen, ir. S.T.M.C.; Bijleveld, drs. F.D.; Commandeur, dr. J.J.F.
Trefwoorden: Risico's, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Internationaal, Overige...
Hoe komt het dat het aantal verkeersdoden onregelmatig maar gestaag daalt? Het is niet eenvoudig om het verloop van de verkeersonveiligheid in de tijd (op basis van ongevallencijfers) te verklaren... Lees meer

Herkenning van wegen buiten de bebouwde kom door weggebruikers

Publicatie/rapport R-2006-16
Gepubliceerd: 2007 (SWOV): Davidse, Drs. R.J.; Mesken, dr. J.; Korswagen, K.; Aarts, dr. L.T.
Trefwoorden: Infrastructuur, Visie & beleid, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Technologie & ITS, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Internationaal,layout
Binnen een duurzaam veilig weg- en verkeerssysteem worden menselijke fouten voorkomen door een wegomgeving aan te bieden die herkenbaar is. Herkenbaarheid van een weg wil zeggen dat het wegtype voor... Lees meer

SWOVschrift 110

Publicatie/tijdschrift
issn: 1380-7021
Gepubliceerd: 2007 (SWOV): SWOV

De top bedwongen

Publicatie/rapport
isbn: 978-90-73946-01-9
Gepubliceerd: 2007 (SWOV): SWOV
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Visie & beleid,safety
Samenvatting Deze verkeersveiligheidsbalans geeft een overzicht van de ontwikkeling in het aantal verkeersslachtoffers in de periode 1950-2005: de aantallen doden en gewonden die in het ziekenhuis... Lees meer

De verkeersveiligheid in 2020

Publicatie/rapport R-2006-27
Gepubliceerd: 2007 (SWOV): Wesemann (eindredactie), Mr. P.
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie,...
De Nederlandse verkeersveiligheidsdoelstellingen voor de langere termijn zijn vastgelegd in de Nota Mobiliteit. Het maximum aantal verkeersdoden voor 2010 is vanwege de gunstige ontwikkelingen in...... Lees meer

Herkenbare vormgeving van wegen

Publicatie/rapport R-2006-18
Gepubliceerd: 2007 (SWOV): Aarts, Dr. L.T.; Davidse, drs. R.J.
Trefwoorden: Infrastructuur, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie, Internationaal,layout
Dit eindrapport vat samen wat er bekend is over de herkenbaarheid van wegen en wat het recent uitgevoerde SWOV-onderzoek hierover heeft opgeleverd. Het zet eerst op een rij wat de achterliggende...... Lees meer

Naar een checklist voor geloofwaardige snelheidslimieten

Publicatie/rapport R-2006-12
Gepubliceerd: 2007 (SWOV): Nes, Dr. ir. C.N. van; Houwing, drs. S.; Brouwer, dr. R.F.T.; Schagen, drs. I.N.L.G. van
Trefwoorden: Infrastructuur, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Handhaving, Educatie, Internationaal,speed limit
Een van de mogelijkheden om het percentage snelheidsovertredingen op korte termijn te reduceren is de verbetering van de geloofwaardigheid van snelheidslimieten. Een limiet is geloofwaardiger... Lees... Lees meer

Onderzoeksresultaten 2003-2006

Publicatie/rapport
isbn: 978-90-807958--9-1
Gepubliceerd: 2007 (SWOV): SWOV