Er zijn 108 documenten gevonden.

Diepteonderzoek naar de invloedsfactoren van verkeersongevallen: een voorstudie

Publicatie/rapport D-2007-1
Gepubliceerd: 2007 (SWOV): Davidse, Drs. R.J.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Verkeersveiligheid in cijfers, Educatie, Internationaal,road traffic
Het Directoraat-Generaal Personenvervoer (DGP) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat overweegt om de SWOV aanvullende subsidie toe te kennen voor diepteonderzoek naar de factoren die bijdragen... Lees meer

Analyse van ernstige verkeersongevallen in Zeeland in 2006 en beleidsaanbevelingen

Publicatie/rapport R-2007-7
Gepubliceerd: 2007 (SWOV): Davidse, Drs. R.J.; Aarts, dr. L.T.; Stipdonk, drs. H.L.
Trefwoorden: Risico's, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Internationaal,fatality
In 2006 is het aantal verkeersdoden in Zeeland plotseling gestegen ten opzichte van de jaren daarvoor. Naar aanleiding van deze stijging heeft het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ... Lees meer

Behavioural effects of predictable rural road layout; A driving simulator study

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2007 (Centro di Ricerca Interuniversitario per la Sicurezza Stradale CRISS): Aarts, L.T.; Davidse, R.J.

Opportunities to improve speed behavior; Credibility of speed limits and the use of ISA

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2007 (Centro di Ricerca Interuniversitario per la Sicurezza Stradale CRISS): Nes, N. van; Schagen, I. van

Frequency, determinants, and consequences of different drivers' emotions: An on-the-road study using self-reports, (observed) behaviour, and physiology

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2007 : Mesken, J.; Hagenzieker, M.P.; Rothengatter, J.A.; Waard, D. de

The credibility of speed limits on 80 km/h rural roads: the effects of road and person(ality) characteristics

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2007 : Goldenbeld, C.; Schagen, I. van

Research Activities 36

Publicatie/tijdschrift
issn: 1380-703X
Gepubliceerd: 2007 (SWOV): SWOV

Recognizability of rural roads in the Netherlands

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2007 (Association for European Transport): Aarts, L.T.; Davidse, R.J.

Verkeersveiligheidsconsequenties van toelating van de Segway tot de openbare weg

Publicatie/rapport R-2007-6
Gepubliceerd: 2007 (SWOV): Schoon, Ing. C.C.; Houtenbos, drs. M.; Mesken, dr. J.; Kars, ing. V.
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Educatie, Vervoerswijzen, Technologie & ITS, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Gemotoriseerde tweewieler, Internationaal,safety
De SWOV heeft in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een onderzoek verricht naar de verkeersveiligheidsconsequenties van het gebruik van de Segway op de openbare weg. Dit naar...... Lees meer

Verkeersonveiligheid bij werk in uitvoering

Publicatie/rapport R-2007-5
Gepubliceerd: 2007 (SWOV): Gent, Ir. A. van
Trefwoorden: Infrastructuur, Vervoerswijzen, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Internationaal,construction site
Dit rapport behandelt de resultaten van de eerste fase van het onderzoek Verkeersonveiligheid bij Werk in Uitvoering dat de SWOV in opdracht van het CROW uitvoert. Het betreft een literatuurstudie en... Lees meer