Er zijn 63 documenten gevonden.

Herkenning van wegen buiten de bebouwde kom door weggebruikers

Publicatie/rapport R-2006-16
Gepubliceerd: 2007 (SWOV): Davidse, Drs. R.J.; Mesken, dr. J.; Korswagen, K.; Aarts, dr. L.T.
Trefwoorden: Infrastructuur, Visie & beleid, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Technologie & ITS, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Internationaal,layout
Binnen een duurzaam veilig weg- en verkeerssysteem worden menselijke fouten voorkomen door een wegomgeving aan te bieden die herkenbaar is. Herkenbaarheid van een weg wil zeggen dat het wegtype voor... Lees meer

SWOVschrift 110

Publicatie/tijdschrift
issn: 1380-7021
Gepubliceerd: 2007 (SWOV): SWOV

De top bedwongen

Publicatie/rapport
isbn: 978-90-73946-01-9
Gepubliceerd: 2007 (SWOV): SWOV
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Visie & beleid,safety
Samenvatting Deze verkeersveiligheidsbalans geeft een overzicht van de ontwikkeling in het aantal verkeersslachtoffers in de periode 1950-2005: de aantallen doden en gewonden die in het ziekenhuis... Lees meer

De verkeersveiligheid in 2020

Publicatie/rapport R-2006-27
Gepubliceerd: 2007 (SWOV): Wesemann (eindredactie), Mr. P.
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie,...
De Nederlandse verkeersveiligheidsdoelstellingen voor de langere termijn zijn vastgelegd in de Nota Mobiliteit. Het maximum aantal verkeersdoden voor 2010 is vanwege de gunstige ontwikkelingen in...... Lees meer

Herkenbare vormgeving van wegen

Publicatie/rapport R-2006-18
Gepubliceerd: 2007 (SWOV): Aarts, Dr. L.T.; Davidse, drs. R.J.
Trefwoorden: Infrastructuur, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie, Internationaal,layout
Dit eindrapport vat samen wat er bekend is over de herkenbaarheid van wegen en wat het recent uitgevoerde SWOV-onderzoek hierover heeft opgeleverd. Het zet eerst op een rij wat de achterliggende...... Lees meer

Naar een checklist voor geloofwaardige snelheidslimieten

Publicatie/rapport R-2006-12
Gepubliceerd: 2007 (SWOV): Nes, Dr. ir. C.N. van; Houwing, drs. S.; Brouwer, dr. R.F.T.; Schagen, drs. I.N.L.G. van
Trefwoorden: Infrastructuur, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Handhaving, Educatie, Internationaal,speed limit
Een van de mogelijkheden om het percentage snelheidsovertredingen op korte termijn te reduceren is de verbetering van de geloofwaardigheid van snelheidslimieten. Een limiet is geloofwaardiger... Lees... Lees meer

Onderzoeksresultaten 2003-2006

Publicatie/rapport
isbn: 978-90-807958--9-1
Gepubliceerd: 2007 (SWOV): SWOV

Snelheid en snelheidsbeheersing

Publicatie/rapport R-2006-13
Gepubliceerd: 2007 (SWOV): Schagen (red.), Drs. I.N.L.G. van
Trefwoorden: Risico's, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Technologie & ITS, Educatie, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Handhaving,...
Speed and speed management; Summary of the most important findings from the speeding projects in SWOV's 2003-2006 research programme Driving too fast, i.e. faster than the speed limit or...

Verkeersgewonden in het ziekenhuis

Publicatie/rapport R-2007-2
Gepubliceerd: 2007 (SWOV): Kampen, L.T.B. van
Trefwoorden: Risico's, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Internationaal, Overige...
In de afgelopen twee decennia is het aantal verkeersdoden volgens de verkeersongevallenregistratie met meer dan de helft afgenomen, om precies te zijn met 54% in de periode 1984-2005. In diezelfde... Lees meer

Wanneer is educatie effectief?

Publicatie/rapport R-2006-28
Gepubliceerd: 2007 (SWOV): Twisk, Drs. D.A.M.; Vlakveld, drs. W.P.; Commandeur, dr. J.J.F.
Trefwoorden: Educatie, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Verkeersveiligheid in cijfers, Mens, gedrag & verkeer, Risico's, Visie & beleid,education
Over de effecten van verkeerseducatie op de verkeersveiligheid is relatief weinig bekend. Op verzoek van verschillende Regionale Organen Verkeersveiligheid (ROV’s) heeft de SWOV in haar... Lees meer