Er zijn 67 documenten gevonden.

Spookrijders en frontale botsingen op autosnelwegen

Publicatie/rapport R-2000-16
Gepubliceerd: 2000 (SWOV): Blokpoel, A. ; Niet, drs. M. de
Trefwoorden: Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Infrastructuur, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Visie & beleid, Handhaving, Internationaal,wrong way driving
Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar spookrijden. Hetonderzoek is uitgevoerd in het kader van het monitoringsproject ‘Spookrijden' van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van... Lees meer

Jaarverslag 1999

Publicatie/rapport R-2000-1
issn: 0929-2713
Gepubliceerd: 2000 (SWOV): Afdeling Informatie en Communicatie
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Technologie & ITS, Mens, gedrag & verkeer,annual report

Ontwikkeling van een ‘DV-gehaltemeter' voor het meten van het gehalte duurzame veiligheid

Publicatie/rapport R-2000-14
Gepubliceerd: 2000 (SWOV): Kooi, Ir. R.M. van der ; Dijkstra, ir. A.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Handhaving, Educatie, Vervoerswijzen, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Overige vervoerswijzen, Risico's, Technologie & ITS,...
Bij de ontwikkeling van een duurzaam-veilig wegennet worden diverse ontwerpstadia doorlopen. Hierbij bestaat de kans dat er - bijvoorbeeld uit praktische overwegingen - concessies gedaan worden aan... Lees meer

Regiotoets voor duurzaam-veilige wegcategorisering

Publicatie/rapport R-2000-13
Gepubliceerd: 2000 (SWOV): Minnen, J. van
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Internationaal,classification
Veel wegbeheerders zijn gestart met de categorisering van het wegennet volgens de principes en eisen van een duurzaam-veilig weg- en verkeerssysteem. In een aantal gevallen zijn de plannen voor de... Lees meer

Canonische data-analyse

Publicatie/rapport D-2000-3
Gepubliceerd: 2000 (SWOV): Vogelesang, Dr. A.W. ; Verhoef, P.J.G. ; Oppe, drs. S.
Trefwoorden: Infrastructuur, Verkeersveiligheid in cijfers, Technologie & ITS,mathematical model
Bij de analyse van problemen in de verkeersveiligheid zijn de klassieke technieken voor multivariate analyse vaak niet toepasbaar. Voor een belangrijk deel heeft dit te maken met het niveau waarop de... Lees meer

De TRI-angel, geleiderail op H4-niveau

Publicatie/rapport R-2000-11
Gepubliceerd: 2000 (SWOV): Sluis, Ir. J. van der
Trefwoorden: Infrastructuur, Technologie & ITS, Vervoerswijzen,safety fence
In opdracht van de Bouwdienst Rijkswaterstaat heeft de SWOV simulaties uitgevoerd ter ondersteuning van het ontwerpproces van de nieuw te ontwikkelen voertuigkering TRI-angel. Het doel van de... Lees... Lees meer

Legal and administrative measures to support police enforcement of traffic rules

Publicatie/rapport
Gepubliceerd: 2000 (European Commission): Goldenbeld, Ch.; Heidstra, J.; Christ, R.; Mäkinen, T.; Hakkert, S.

New concepts in automatic enforcement: Recommended applications in a European enforcement project

Publicatie/rapport
Gepubliceerd: 2000 (European Commission): Heidstra, J.; Goldenbeld, Ch.; Mäkinen, T.; Nilsson, G.; Sagberg, F.

Ontwerp verkeersmeetnet in Maastricht

Publicatie/rapport R-2000-12
Gepubliceerd: 2000 (SWOV): Oei , Ir. H.L.
Trefwoorden: Risico's, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Technologie & ITS, Overige vervoerswijzen, Handhaving, Internationaal,speed
Met een gemeentelijk verkeersmeetnet kunnen onder andere rijsnelheden, verkeersintensiteit en -samenstelling worden gemeten op verschillende locaties in een gemeente. In opdracht van Rijkswaterstaat... Lees meer

Transforming ‘traditional' urban main roads into sustainably-safe roads

Publicatie/rapport D-2000-4
Gepubliceerd: 2000 (SWOV): Dijkstra, Atze
Trefwoorden: Infrastructuur, Vervoerswijzen, Visie & beleid, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Technologie & ITS, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Internationaal,main road
Urban street design is a matter of local road authorities. However, the Dutch national government has provided general ‘recommendations for traffic provisions in built-up areas'. These...