Er zijn 176 documenten gevonden.

Ontwikkelingen in de kennis over de fiets en fietsvoorzieningen

Publicatie/rapport R-97-38
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Dijkstra, Ir. A
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Mens, gedrag & verkeer, Infrastructuur, Visie & beleid, Risico's, Verkeersveiligheid in cijfers, Internationaal,bicycle
In 1993 is het handboek Tekenen voor de Fiets (C.R.O.W, 1993) verschenen, ook wel genoemd de Ontwerpwijzer Fietsvoorzieningen. DeOntwerpwijzer is nu vier jaar in gebruik. De toenmalige opdrachtgever... Lees meer

Onveiligheid van bestel- en vrachtauto's binnen de bebouwde kom

Publicatie/rapport R-97-53
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Kampen, Ir. L.T.B. van; Vis, A.A
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Risico's, Visie & beleid, Internationaal,delivery vehicle
Hoofddoel van deze studie is het schatten van het effect op de verkeersveiligheid van vervanging van vrachtauto's door bestelauto's bij ritten binnen de bebouwde kom. Nevendoel is het (in eerste...... Lees meer

Overzicht van publikaties in 1996

Publicatie/rapport R-97-4
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): SWOV, Afdeling Voorlichting en Publiciteit
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Internationaal,bibliography
Dit document bevat een lijst met publikaties die in 1996 door of (mede) in opdracht van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV zijn uitgebracht

Politietoezicht in verkeer: garantie voor meer veiligheid?

Publicatie/rapport D-97-5
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch
Trefwoorden: Handhaving, Mens, gedrag & verkeer, Risico's, Infrastructuur, Vervoerswijzen, Technologie & ITS, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Educatie, Internationaal,police
In deze notitie stelt de SWOV de bijdrage van het politietoezicht aan de verkeersveiligheid aan de orde, waarbij de verschillende kanten van het toezicht worden belicht. De notitie beperkt zich...... Lees meer

Project Roodlicht en snelheid PROROS

Publicatie/rapport R-97-35
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Oei, Ir. H.L.; Catshoek, Ir. J.W.D.; Varkevisser, G.A.; Bos, J.M.J
Trefwoorden: Infrastructuur, Handhaving, Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Visie & beleid, Educatie, Internationaal,red light
In het kader van het ‘Project Rood-licht en Snelheid' (PROROS) heeft de Dienst Verkeerspolitie Amsterdam/Amstelland in de periode 1993-1997 (a)snelheidscontroles gehouden op een zestigtal wegen in... Lees meer

Rapporten, publikaties, brochures en artikelen 1987 t/m 1996

Publicatie/rapport R-97-3
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): SWOV
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Internationaal,bibliography
Dit document bevat een lijst met publikaties die door of (mede) in opdracht van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV zijn uitgebracht in de jaren 1987 t/m 1996

Review of modelling of road casualties in The Netherlands

Publicatie/rapport D-97-18
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Cameron, M.

Rijden onder invloed in de provincie Friesland, 1996-1997

Publicatie/rapport R-97-44
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Mathijssen, M.P.M
Trefwoorden: Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Vervoerswijzen, Verkeersveiligheid in cijfers, Internationaal,drunkenness
Dit rapport doet verslag van onderzoek naar het alcoholgebruik van automobilisten in de provincie Friesland, in vrijdag- en zaterdag-nachten van het najaar van 1997