Er zijn 176 documenten gevonden.

Jaarverslag 1996

Publicatie/rapport R-97-1
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): SWOV

Jouw schuld of de mijne: een kwestie van opvoeding?

Publicatie/rapport D-97-15
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Twisk, Drs. D.A.M.; Levelt, dr. P.B.M.

Kantelen bij vrachtwagens

Publicatie/rapport R-97-30
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Tromp, J.P.M
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Fiets, Gemotoriseerde tweewieler, Personenauto, Vracht- en bestelverkeer, Infrastructuur, Internationaal,overturning (veh)
In deze rapportage wordt aan de hand van de literatuur nagegaan hoe vaak het voorkomt dat vrachtwagens kantelen, wat hiervan de oorzaken zijn en welke maatregelen tegen dit kantelen genomen kunnen... Lees meer

Kencijfers van vrachtverkeer op rijkswegen

Publicatie/rapport R-97-31
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Tromp, J.P.M
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Infrastructuur, Risico's, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer,calculation
In dit onderzoek worden de kencijfers bepaald - ongevallen per afgelegde voertuigkilometer, afgezet tegen de intensiteit van motorvoertuigen - van vrachtwagens op drie typen (rijks)wegen:... Lees meer

Kennis op maat voor regio en Rijk

Publicatie/rapport R-97-17
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Brouwer, Drs. M. ; Mulder, Ing. J.A.G
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Fiets, Gemotoriseerde tweewieler, Personenauto, Vracht- en bestelverkeer,...
De Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) heeft de SWOV gevraagd een voorstel uit te werken voor een pakket van basisfaciliteiten dat optimaal tegemoet komt aan de behoeften van de gebruikers ervan... Lees meer

Kosten van verkeersletsels

Publicatie/rapport D-97-1
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Wesemann, Mr. P.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Visie & beleid, Infrastructuur, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie, Internationaal, Overige...
In 1995 heeft de SWOV onderzoek gedaan naar de totale kosten van verkeersongevallen in 1993. De kosten als gevolg van letsels, al dan niet met dodelijke afloop, bedroegen ongeveer 4,8 miljard gulden... Lees meer

Literatuuronderzoek voertuigkering H4-niveau

Publicatie/rapport R-97-49
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Pol, Ing. W.H.M. van de
Trefwoorden: Infrastructuur, Vervoerswijzen, Fiets, Gemotoriseerde tweewieler, Personenauto, Vracht- en bestelverkeer, Technologie & ITS, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Mens, gedrag &...
Er zijn nog niet veel proeven op ware schaal op H4-niveau uitgevoerd volgens de prEN1317-1norm en de prEN 1317-2-norm. Daarom zijn in de literatuur maar enkele H4-proeven te vinden. Behalve deze H4... Lees meer

Masterplan fiets en verkeerveiligheid

Publicatie/rapport R-97-16
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Noordzij, Drs. P.C. ; Blokpoel, A
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Internationaal,cyclist
Het Masterplan Fiets is gestart in 1990 en liep tot en met 1996. In verband met de beëindiging van het project is de ontwikkeling van de veiligheid van fietsers onderzocht. Aanvullend is een... Lees... Lees meer

Nederlandse rapportage SARTRE 2

Publicatie/rapport R-97-26
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Risico's, Infrastructuur, Handhaving, Technologie & ITS, Overige vervoerswijzen, Internationaal...
In 1996 is voor de tweede maal het grootschalige enquête-onderzoek SARTRE (‘Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe') uitgevoerd. Indeze enquête wordt een representatieve steekproef van...... Lees meer