Er zijn 157 documenten gevonden.

Rijden onder invloed in de provincie Overijssel, 1994-1995

Publicatie/rapport R-95-41
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Mathijssen, M.P.M
Trefwoorden: Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Vervoerswijzen, Visie & beleid, Educatie, Internationaal,drunkenness
Onderzoek naar het alcoholgebruik van automobilisten in Overijssel uitgevoerd in vrijdag- en zaterdagnachten (als onderdeel van een landelijk onderzoek)

Rijden onder invloed in de provincie Utrecht, 1994-1995

Publicatie/rapport R-95-34
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Mathijssen, M.P.M
Trefwoorden: Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Vervoerswijzen, Visie & beleid, Educatie, Internationaal,drunkenness
Evenals in voorgaande jaren heeft de SWOV in 1995, in nauwe samen-werking met de politie, het alcoholgebruik van automobilisten in de provincie Utrecht geïnventariseerd. De metingen hebben... Lees... Lees meer

Rijden onder invloed in de provincie Zeeland, 1994-1995

Publicatie/rapport R-95-44
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Mathijssen, M.P.M
Trefwoorden: Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Vervoerswijzen, Visie & beleid, Educatie, Internationaal,drunkenness
Inventarisatie van het alcoholgebruik van automobilisten in de provincie Zeeland in de weekendnachten, uitgevoerd door drie controleteams, samengesteld uit medewerkers van alle drie districten van de... Lees meer

Rijden onder invloed in de provincie Zuid-Holland

Publicatie/rapport R-95-60
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Mathijssen, M.P.M
Trefwoorden: Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Vervoerswijzen, Visie & beleid, Educatie, Internationaal,drunkenness
Onderzoek naar het alcoholgebruik van automobilisten in Zuid-Holland, uitgevoerd in vrijdag- en zaterdagnachten (als onderdeel van een landelijk onderzoek)

Rijden onder invloed in de provincie Zuid-Holland, 1993-1994

Publicatie/rapport R-95-4
Gepubliceerd: 1995 : Mathijssen, M.P.M
Trefwoorden: Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Vervoerswijzen, Visie & beleid, Educatie, Internationaal,drunkenness
Evenals in voorgaande jaren heeft de SWOV in nauwe samenwerking met de politie ook in 1994 het alcoholgebruik van automobilisten in Zuid-Holland geïnventariseerd. Voor het eerst is dat niet alleen 's... Lees meer

Rijden onder invloed in Nederland, 1993-1994

Publicatie/rapport R-95-10
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Mathijssen, M.P.M
Trefwoorden: Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Vervoerswijzen, Visie & beleid, Educatie, Internationaal,drunkenness
Tussen begin september 1994 en medio januari 1995 heeft de SWOV in samenwerking met 67 controleteams van de politie een onderzoek uit-gevoerd naar het alcoholgebruik van de automobilisten in alle...... Lees meer

Rijden onder invloed in West-Zeeuwsch-Vlaanderen, 1995

Publicatie/rapport R-95-52
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Mathijssen, M.P.M
Trefwoorden: Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Vervoerswijzen, Visie & beleid, Educatie, Internationaal,drunkenness
Onderzoek naar het alcoholgebruik van automobilisten in West-Zeeuwsch-Vlaanderen, uitgevoerd in vrijdag- en zaterdagnachten

Risicogegevens in de Evaluatiemodule Verkeer Traffic safety theory & research methods Vervoer

Publicatie/rapport R-95-21
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Poppe, F
De ministeries van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu hebben een Evaluatiemodule Verkeer en Vervoer (EVV) laten ontwikkelen, om verkeers- en... Lees meer

Road accidents: worldwide a problem that can be tackled successfully!

Publicatie/rapport D-95-11
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Wegman, F.C.M.
Every year, worldwide about 500,000 people are killed in road accidents. This contribution gives an overview of the present state of affairs in the area of road safety. The anticipated growth of (...

Rotondes en voorrangsregelingen

Publicatie/rapport R-95-58
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Minnen, J. van
Trefwoorden: Handhaving, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Risico's, Visie & beleid, Verkeersveiligheid in cijfers, Technologie & ITS, Internationaal,traffic regulations
Er is onderzoek verricht naar drie onderwerpen die betrekking hebben op de veiligheid van rotondes. Het eerste onderwerp betreft de ontwikkeling van de veiligheid op langere termijn. Resultaten van... Lees meer