Er zijn 157 documenten gevonden.

Monitoring van het demonstratieproject 'duurzaam-veilig West-Zeeuwsch-Vlaanderen': definitiestudie

Publicatie/rapport R-95-14
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Catshoek, Ir. J.W.D. ; Janssen, Ir. S.T.M.C
De rijks- en provinciale wegbeheerders van de provincie Zeeland hebben West-Zeeuwsch-Vlaanderen als proefgebied aangewezen voor een fundamentele aanpak van de verkeersveiligheidsproblemen. Het...... Lees meer

Onderhandelend bestuur

Publicatie/rapport R-95-22
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Vroom, Dr. B. de ; Ent, Dr. R
Trefwoorden: Handhaving, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Educatie, Internationaal,police
The general ground rules for effective police enforcement are known (publicity preceding and during enforcement operations, unpredictability of controls, a selective mix of visible and less visible...

Onderzoeksvoorstel APK-dempingtest

Publicatie/rapport R-95-11
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Polak, Dr. P.H. ; Schoon, Ing. C.C
Het objectief keuren van schokdempers door middel van de Algemene Periodieke Keuring (APK) is tot dusverre niet mogelijk. Het is de wens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) om met een...... Lees meer

Ongevallen in Nederland opnieuw gemeten; Een enquête-onderzoek in de periode augustus 1992- augustus 1993

Publicatie/rapport
Gepubliceerd: 1995 (Stichting Consument en Veiligheid SCV): Mulder, S.; Bloemhof, A.; Harris M.A., S.; Kampen, L.T.B. van; Schoots, W.

Ontwikkeling van nieuwe modellen ten behoeve van verkeersveiligheidsprognoses

Publicatie/rapport R-95-73
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Bijleveld, Drs. F.D
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie,...
Dit rapport behelst een gedetailleerd vergelijkend onderzoek naar verschillen en overeenkomsten tussen de alternatieve risico-modellen en prognose-modellen voor een aantal ontwikkelde landen, ten...... Lees meer

Ontwikkelingen in de richting van duurzame voertuigveiligheid

Publicatie/rapport R-95-76
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Janssen, Ir. E.G. ; Pauwelussen, Ir J.P. ; Wismans Prof.Dr. J.S.H.M. ,TNO Wegtransportmiddelen) Kampen, Ir. L.T.B. van
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Technologie & ITS, Overige vervoerswijzen, Fiets, Gemotoriseerde tweewieler, Personenauto, Vracht- en bestelverkeer, Handhaving,...
Binnen het concept van een `duurzaam-veilig' verkeerssysteem dienen voertuigen (personenauto's, vrachtwagens, bestelauto's, bussen, motorfietsen, bromfietsen en fietsen) uitgerust te zijn met... Lees... Lees meer

Ontwikkelingen in de verkeersonveiligheid van wegtypen

Publicatie/rapport R-95-51
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Braimaister, Dr. Ir. L. ; Janssen, Ir. S.T.M.C
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Infrastructuur, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie,...
De ontwikkeling van de verkeersrisico's op het Nederlandse wegennet wordt geschetst vanaf 1978 tot en met 1993. Hierbij is onderscheid gemaakt naar wegbeheer: rijkswegen, provinciale wegen, overige... Lees meer

Police Enforcement: Theory and Practice

Publicatie/rapport D-95-22
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch.
Trefwoorden: Handhaving, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Educatie, Internationaal,police
The general ground rules for effective police enforcement are known (publicity preceding and during enforcement operations, unpredictability of controls, a selective mix of visible and less visible...

Progress in the field of urban traffic law enforcement

Publicatie/rapport D-95-26
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Noordzij, Drs. P.C.
Trefwoorden: Handhaving, Infrastructuur, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Educatie, Risico's, Technologie & ITS, Internationaal,enforcement (law)
Police enforcement is a necessary element in road safety policy. In the Netherlands and elsewhere many studies have been conducted on the effects of enforcement. Most of these were small scale...... Lees meer

Project verkeersveiligheid Westland

Publicatie/rapport R-95-29
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Minnen, J. van ; Noordzij, Drs. P.C
In 1994 is een begin gemaakt met het ‘Verkeersveiligheidsproject Westland', waarbij rijk, provincie, gemeenten, bedrijven en diverse instanties samenwerken. De projectgroep die hiervoor was ingesteld... Lees meer