Er zijn 157 documenten gevonden.

Beoordeling van de compleetheid en representativiteit van VIPORS 1994

Publicatie/rapport R-95-78
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Blokpoel, A. ; Kampen, Ir. L.T.B. van
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Technologie & ITS, Infrastructuur, Handhaving, Educatie, Internationaal,data...
VIPORS is een nieuw registratiesysteem van slachtoffers van verkeersongevallen. Het betreft slachtoffers die zich voor behandeling op de Eerste Hulp-afdeling van een ziekenhuis melden. VIPORS is...... Lees meer

Bouwstenen beleidsvisie telematica verkeersveiligheid

Publicatie/rapport R-95-74
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Oppe, Drs. S. ; Roszbach, Drs. R. ; Heijer, Ir. T
Trefwoorden: Technologie & ITS, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Risico's, Internationaal,telecommunication
Dit rapport is bedoeld om beleidmakers behulpzaam te zijn bij het vormgeven van een beleidsvisie telematica verkeersveiligheid. Vanuit een beschouwing van de bestaande kennis en inzichten op het...... Lees meer

Bromfietsers op de rijbaan

Publicatie/rapport D-95-16
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Hagenzieker, Drs. M.P.
Trefwoorden: Mens, gedrag & verkeer, Infrastructuur, Risico's, Verkeersveiligheid in cijfers,moped rider
Sinds 1953 is in Nederland voorgeschreven dat berijders van bromfietsen, bij aanwezigheid van een fietspad niet op de rijbaan, maar op dat fietspad moeten rijden. De vraag of de regels met betrekking... Lees meer

Bromfietsers op de rijbaan: ongevallenstudie

Publicatie/rapport R-95-33
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Hagenzieker, Drs. M.P
Trefwoorden: Mens, gedrag & verkeer, Infrastructuur, Risico's, Verkeersveiligheid in cijfers,moped rider
In Nederland is voorgeschreven dat berijders van bromfietsen bij aanwezigheid van een fietspad, niet op de rijbaan, maar op dat fietspad moeten rijden. In opdracht van de Adviesdienst Verkeer en...... Lees meer

Cognitieve organisatie van wegbeelden, deel II

Publicatie/rapport R-95-75
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Gundy,drs. C.M
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie,classification
In dit rapport worden twee experimentele onderzoeken beschreven, die opgezet waren om inzicht te verschaffen in de cognitieve organisatie van stedelijke wegbeelden door weggebruikers. (Deze studie... Lees meer

Cognitive organization of roadway scenes, part II

Publicatie/rapport R-95-75E
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Gundy,drs. C.M
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie,classification
This report describes two experimental studies designed to elucidate road users' cognitive organization of urban roadway scenes. (The present study may be viewed in conjunction with the highly...

Current statistical tools, systems and bodies concerned with safety and accident statistics

Publicatie/rapport D-95-24
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Koornstra, Drs. M.J.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Internationaal, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Risico's,data bank
The current use of road safety information systems and the few systems for international use are discussed. Recommendations are formulated for a more efficient, less costly and improved accident...... Lees meer

De bronnen voor mobiliteitsgegevens

Publicatie/rapport R-95-50
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Polak, Dr. P.H
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Internationaal,mobility (pers)
Ten behoeve van onderzoek naar de ontwikkeling van de verkeersonveiligheid in Nederland bestaat behoefte aan historische cijfers, zowel van de onveiligheid zelf, als van de expositiegrootheden. Van... Lees meer

De onveiligheid van motorrijden nader bekeken

Publicatie/rapport R-95-69
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Vis, A.A
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Mens, gedrag & verkeer, Fiets, Gemotoriseerde tweewieler, Personenauto, Vracht- en bestelverkeer, Risico's, Educatie, Visie & beleid, Verkeersveiligheid in cijfers,...
Deze studie beoogt door combinatie van bestaande gegevens en diepteonderzoek aangrijpingspunten te bieden voor beleid of maatregelen om het motorrijden veiliger te maken. Uitgangspunt voor de studie... Lees meer

De rijstrookwisselingen meten met bestaande meetlussen

Publicatie/rapport D-95-4
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Polak, Dr. P.H
Meetlussen produceren gegevens over het verkeer per rijstrook. Rijstrook-wisselingen worden niet geregistreerd. Door toepassing van een nieuwe, uniforme middelingsprocedure en combinatie van de...... Lees meer