Er zijn 157 documenten gevonden.

Twee botsproeven op de slipform STEP-barrier

Publicatie/rapport R-95-66
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Pol, Ing. W.H.M. van de
Trefwoorden: Infrastructuur, Technologie & ITS, Risico's, Vervoerswijzen,concrete
In 1993 heeft de SWOV in opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat simulatie-onderzoek verricht naar de mogelijkheden om het profiel van betonnen voertuigkeringen verder te... Lees meer

Verkeerseducatie nul- tot vierjarigen: inventarisatie en aanbevelingen

Publicatie/rapport R-95-80
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Levelt, Dr. P.B.M
In dit rapport wordt onderzocht op welke manieren verkeerseducatie wordt gegeven aan nul- tot vierjarige kinderen. Het onderzoek betreft buitenlandse projecten en enkele Nederlandse activiteiten....... Lees meer

Verkeersonderwijs in een nieuw perspectief

Publicatie/rapport D-95-23
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Wittink, Drs. R.D. ; Levelt, Dr. P.B.M.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Educatie, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Handhaving, Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Internationaal,traffic
In dit rapport worden inzichten uit de wetenschap aangedragen om mede richting te geven aan een nieuw perspectief voor het verkeersonderwijs

Verkeersongevallen in Nederland 1992-1993

Publicatie/rapport R-95-8
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Kampen, Ir. L.T.B. van ; Harris, S. MA
In opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat heeft de SWOV deelgenomen aan het tweede onderzoek `Ongevallen in Nederland', waarvan het veldwerk (telefonische enquêtes onder... Lees meer

Verkeersongevallen van Nederlanders in het buitenland

Publicatie/rapport R-95-6
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Schoon, Ing. C.C
Op basis van het aantal ingediende claims bij één verzekeringsmaatschappij is becijferd welk deel van de letselongevallen waar Nederlandse voertuigen bij betrokken waren, in het buitenland heeft...... Lees meer

Verkeersonveiligheid in de provincie Zeeland

Publicatie/rapport R-95-38
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Hagenzieker, Drs. M.P. ; Wittink, Drs. R.D
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Infrastructuur, Personenauto, Vracht- en bestelverkeer, Handhaving, Internationaal,...
Dit rapport, dat in opdracht van het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) en de Vervoerregio Zeeland is opgesteld, geeft een overzicht van de verkeersonveiligheid in de... Lees... Lees meer

Verkeersveiligheidsconsequenties van de brommobiel

Publicatie/rapport R-95-31
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Schoon, Ing. C.C. ; Noordzij, Drs. P.C
Een brommobiel is een mini-personenauto met een topsnelheid van 45km/uur. De brommobiel moet volgens richtlijnen van de Europese Unie (EU) op de Nederlandse wegen toegelaten worden; het staat de...... Lees meer

Verlichting voor het verkeer, deel 1

Publicatie/rapport R-95-35A
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Schreuder, Dr.Ir. D.A
Trefwoorden: Risico's, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Technologie & ITS, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Visie & beleid, Handhaving, Educatie, Overige vervoerswijzen,...
De auteur van de in deze bundels verzamelde geschriften heeft, verspreid over een aanzienlijk aantal jaren, een vrij groot aantal publikaties het licht doen zien op het gebied van de openbare... Lees... Lees meer

Verlichting voor het verkeer, deel 2

Publicatie/rapport R-95-35B
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Schreuder, Dr.Ir. D.A
Trefwoorden: Risico's, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Technologie & ITS, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Visie & beleid, Handhaving, Educatie, Overige vervoerswijzen,...
De auteur van de in deze bundels verzamelde geschriften heeft, verspreid over een aanzienlijk aantal jaren, een vrij groot aantal publikaties het licht doen zien op het gebied van de openbare... Lees... Lees meer

Vluchtstrook als rijstrook

Publicatie/rapport D-95-21
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Wegman, Ir. F.C.M.
Trefwoorden: Infrastructuur, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Technologie & ITS, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie,hard shoulder
Deze notitie gaat in op de vraag of vluchtstroken, onder bepaalde omstandigheden en op bepaalde tijden, zonder negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid gebruikt kunnen worden als rijstrook