Er zijn 157 documenten gevonden.

Safety effects of road design standards in Europe

Publicatie/rapport D-95-12
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Wegman, Ir. F.C.M. ; Slop, ir. M
Until now, road design standards and traffic regulations are a matter of national interest in Europe. As geographical, historical, psychological conditions differ, it is to be understood that road...

Simulatie van een verkeersstroom op de autosnelweg

Publicatie/rapport D-95-6A
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Sukdeo, R.S. ; Polak, Dr. P.H.
De SWOV doet onder meer onderzoek naar de relatie tussen verkeers-veiligheid en verkeersstroomvariabelen op autosnelwegen. Een verkeersstroom is in het algemeen een ingewikkeld proces. De meest...... Lees meer

Snelheidsmetingen op 50 km/uur-wegen

Publicatie/rapport R-95-37
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Catshoek, Ir. J.W.D
Trefwoorden: Risico's, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Educatie, Internationaal, Handhaving,speed
Er zijn tot op heden geen structurele snelheidsmetingen op verkeersaders binnen de bebouwde kom uitgevoerd met behulp van een mobiel snelheidsmeetnet, zoals dat op 80 km/uur-wegen buiten de bebouwde... Lees meer

SWOV-Contributions to the Annual Report concerning WP 31.2, WP 31.3 and WP 31.4.

Publicatie/rapport D-95-18
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Heijer, Ir. T. ; Lindeijer Drs. J.E. ; Oppe, Drs. S.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Vervoerswijzen, Infrastructuur, Risico's, Visie & beleid, Technologie & ITS,activity report
The accident review is meant to detect specific types of problems that resulted in accidents, which could possibly have been prevented if the drivers had been warned in time by a telematic warning...

SWOV-modellen voor geaggregeerde en gedisaggregeerde gegevens

Publicatie/rapport R-95-54
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Oppe, S.; Bijleveld, F.D.
De SWOV heeft een aantal modellen ontwikkeld voor de beschrijving en prognose van de ontwikkeling van de verkeersveiligheid op geaggregeerd en gedisaggregeerd niveau. In de SWOV -modellen wordt de... Lees meer

SWOV-reports, publications, contributions and articles 1985-1994

Publicatie/rapport R-95-2
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): SWOV, Public Relations Department
In this brochure you will find lists of publications of research carried out by the SWOV Institute for Road Safety Research. Only reports and other publications written in other languages than Dutch...

Technische aspecten omtrent aanwezigheid en gebruik van hoofdsteunen

Publicatie/rapport R-95-30
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Schoon, Ing. C.C
Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de technische aspecten van hoofdsteunen. Bij autodealers zijn metingen aan nieuwe auto's verricht; op parkeerterreinen zijn enquêtes uitgevoerd. Dit... Lees meer

The accident liability of young/novice drivers and the effectiveness of driver licensing systems

Publicatie/rapport D-95-5
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Twisk, Drs. D.A.M.
This report reviews the literature on research into the contributing factors to the high accident liability of novice drivers and discusses the results with particular reference as to how driver...

The use of space by girls and boys: lessons from traffic accidents

Publicatie/rapport D-95-8
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Levelt, Dr. P.B.M.
Girls are less at risk in traffic than boys, in many countries. This article presents some examples of differential accident involvement of girls and boys, 0-19 years old, actively participating in...

Towards sustainably safe road transport in the Netherlands

Publicatie/rapport D-95-20
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Wegman, F.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Fiets, Gemotoriseerde tweewieler, Personenauto, Vracht- en bestelverkeer, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Overige vervoerswijzen, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico...
The recent stagnation in further reduction of road accidents, insufficient results of existing policies to improve road safety and its rather curative nature of these policies induced the wish to...