Er zijn 148 documenten gevonden.

Homogeniteitsanalyse snelheden

Publicatie/rapport D-95-10
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Catshoek, Ir. J.W.D. ; Braimaister, Dr. Ir. L.G.
In oktober 1994 is een proef snelheidsmetingen binnen de bebouwde kom uitgevoerd in drie grote steden op vier typen verkeersaders. Deomgevingsvariabelen zijn bij deze metingen constant verondersteld... Lees meer

Hoofdsteunen en gordelhoogteverstellers

Publicatie/rapport R-95-19
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Schoon, Ing. C.C.,; Coïni, M.J.L. ; Burggraaf, D
De kans op whiplash-letsel als gevolg van achteraanrijdingen kan worden beperkt met een goede stand van de hoofdsteun. Het is daarom van groot belang dat hoofdsteunen in personenauto's correct worden... Lees meer

In de hoofdrol

Publicatie/rapport R-95-49
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Noordzij, Drs. P.C. ; Wittink, Drs. R.D. ,SWOV, ; Rooij, Drs. T
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Mens, gedrag & verkeer, Educatie, Visie & beleid, Handhaving, Vervoerswijzen,analysis
Het huidige verkeerssysteem biedt ruimschoots gelegenheid voor gevaarlijke ontmoetingen. Dat wordt gezien als de achterliggende oorzaak van verkeersongevallen. Uit de voorstellen voor een duurzaam... Lees meer

Incident Warning Systems

Publicatie/rapport R-95-72
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Heijer, Ir. T. ; Oppe, Drs. S
The research reported herein was conducted under the European Community DRIVE Programme. The project is being carried out by a consortium comprising: Institute for Transport Studies, University of...

Incident Warning Systems: The Analysis of Traffic Behaviour

Publicatie/rapport R-95-63
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Lindeijer, Drs. J.E. ; Oppe, Drs. S. ; Arnoldus, J.G
Trefwoorden: Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Vervoerswijzen, Infrastructuur, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Visie & beleid, Technologie & ITS,accident prevention
The research reported herein was conducted under the European Community DRIVE Programme. The project is being carried out by a consortium comprising: Institute for Transport Studies, University of...

Is invoering van een snelheidslimiet van 30 km/uur binnen de bebouwde kom op dit moment aanvaardbaar

Publicatie/rapport D-95-2
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Vis, A.A.
Het beleid heeft zich uitgesproken voor realisering op termijn van een duurzaam veilig wegverkeerssysteem. Vanuit de onderzoeks- en advieswereld zijn inmiddels - via uitvoering van een aantal... Lees... Lees meer

Jaaranalyse VIPORS 1994

Publicatie/rapport R-95-77
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Kampen, Ir. L.T.B. van ; Tromp, J.P.M. ; Blokpoel, A
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Technologie & ITS, Infrastructuur, Handhaving, Educatie, Internationaal,data...
VIPORS (Verkeersongevallen in PORS) is een registratiesysteem van gegevens van (slachtoffers van) verkeersongevallen die zich voor behandeling melden bij de Eerste Hulp-afdelingen van ziekenhuizen... Lees meer

Jaarverslag 1994

Publicatie/rapport R-95-1
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): SWOV, Afdeling Voorlichting en Publiciteit

Kencijfers kruispunttypen

Publicatie/rapport R-95-23
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Tromp, J.P.M
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Educatie, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Handhaving, Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Internationaal,traffic
In dit rapport worden inzichten uit de wetenschap aangedragen om mede richting te geven aan een nieuw perspectief voor het verkeersonderwijs