Er zijn 114 documenten gevonden.

Evaluatie van het toezicht op snelheid op 80- en 100 km/uur-wegen in Friesland

Publicatie/rapport D-95-13
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Oei, Ir. H.L. ; Goldenbeld, Dr. Ch
In het Meerjarenplan Verkeersveiligheid 1989-1993 is ten aanzien van het speerpunt ‘snelheid' voor het jaar 2000 een vermindering van de gemiddelde snelheid met 5 tot 10% als taakstelling... Lees meer

Evaluatie van het toezicht op snelheid op 80- en 100 km/uur-wegen in Friesland

Publicatie/rapport R-95-24
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Oei, Ir. H.L. ; Goldenbeld, Dr. Ch
In Friesland is in 1994 een snelheidscampagne gevoerd op negenendertig 100- en 80 km/uur-wegvakken buiten de bebouwde kom. De campagne is gehouden in twee fasen van elk drie maanden. De controles...... Lees meer

Evaluatie van het toezicht op snelheid op het 80 km/uur-wegennet in Flevoland

Publicatie/rapport R-95-32
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Oei, Ir. H.L. ; Goldenbeld, Dr. Ch
In de politiedistricten Noord en Midden in Flevoland zijn in 1994 radarcontroles gehouden op 80 km/uur-wegen. De snelheidscontrole werd gedurende twee perioden uitgevoerd: voor en na de zomervakantie... Lees meer

Evaluation of legislation on seat belt use on rear seats

Publicatie/rapport D-95-27
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Oei, Ir. H.L.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Technologie & ITS, Mens, gedrag & verkeer, Risico's, Visie & beleid, Handhaving, Educatie, Internationaal,safety belt
In the Netherlands, the use of seat belts for front seat passengers was made compulsory in 1975, and on April 1st 1992 the use of rear seat belts, if fitted, became a legal requirement. Since 1968,...

Factors contributing to the high accident liability of novice drivers and the role of driver training

Publicatie/rapport D-95-9
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Twisk, D.A.M.
The nature of accidents involving novice drivers is continually debated. No single answer has yet been found to the question of what causes these high accident figures. This presentation aims to...

Full scale test results of the RIMOB Crash Cushion

Publicatie/rapport R-95-16
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Schoon, Ing. C.C. ; Broertjes, P
In 1981 and 1982 SWOV has carried out final tests with the RIMOB crash cushion. In those years there were no test conditions for crash cushion available. In accordance with some of the experiences...

Gaat het nog goed met de verkeersveiligheid?

Publicatie/rapport R-95-53
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): SWOV
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Internationaal, Handhaving, Educatie,mobility (pers)
De afgelopen decennia nam de verkeersveiligheid in Nederland gestaag toe. Gemiddeld vielen er per jaar honderd verkeersdoden minder dan in het voorafgaande jaar. Aan deze periode lijkt evenwel een... Lees meer

Gaat het nog goed met de verkeersveiligheid?

Publicatie/rapport R-95-53 A
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): SWOV
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Internationaal, Handhaving, Educatie,mobility (pers)
Dit rapport dient ter verantwoording van de cijfers en afbeeldingen uit het SWOV-rapport Gaat het nog goed met de verkeersveiligheid? (R-95-53)

Het mentorsysteem: veelbelovend?

Publicatie/rapport R-95-55
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Lindeijer, Drs. J.E
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Educatie, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid, Handhaving, Internationaal,freight...
Jonge vrachtwagenchauffeurs vormen een groep met een verhoogd verkeersrisico - voor zichzelf, maar vooral voor anderen. Deze situatie zou kunnen worden verbeterd door de invoering van een zogenoemd... Lees meer

Hoe groot zijn de werkelijke aantallen verkeersslachtoffers?

Publicatie/rapport R-95-15
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Polak, Dr. P.H
Op basis van de meeste recente gegevens over verkeersgewonden en beschikbare kennis over de registratiegraad van de Verkeersongevallenregistratie van AVV/BG zijn de meest aannemelijke `werkelijke... Lees meer