Er zijn 160 documenten gevonden.

Voortgang in veiligheid

Publicatie/rapport
Gepubliceerd: 1993 (SWOV): Schoon, C.C.; Kampen, L.T.B. van (red.)

Weggebruikers en het herziene RVV

Publicatie/rapport R-93-67
Gepubliceerd: 1993 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch

Zijreflectie bij fietsen

Publicatie/rapport R-93-54
Gepubliceerd: 1993 (SWOV): Varkevisser, G.A.

Achtergronden, opzet, uitvoering en resultaten van het onderzoek.

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1993 (Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV): Oei, H.L.

Analysis of road accidents with the use of original police reports.

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1993 (Kuratorium für Verkehrssicherheit): Noordzij, P.C.; Hagenzieker, M.J.; Goldenbeld, Ch.

Anticipatory research for the design of a sustainable and safe road traffic system.

Publicatie/artikel
isbn: 90-6275-891-6
Gepubliceerd: 1993 : Oppe, S.
The new policy in the Netherlands is attempting to build a traffic system, based on clear design concepts and rules about how to use it. Such a system should be sustainable and safe. The design...