Er zijn 104 documenten gevonden.

Aanzet voor de onderzoeksopzet in zones, waarin de 30 km/h-maatregel wordt ingevoerd

Publicatie/rapport
Gepubliceerd: 1984 (Directie Verkeersveiligheid): Kraay e.a.

Anti-verblindingsschermen op middenbermen

Publicatie/rapport R-84-35
Gepubliceerd: 1984 (SWOV): Schreuder, Dr. Ir. D.A

Criteria voor de aanleg van voetgangersoversteekvoorzieningen

Publicatie/rapport
Gepubliceerd: 1984 (Studiecentrum Verkeerstechniek SVT): SVT-werkgroep voetgangersoversteekplaatsen (Kraay, J.H. e.a.)

Cycle and light-powered two-wheeler accidents.

Publicatie/rapport
Gepubliceerd: 1984 (EEVC/CEVE): European Experimental Vehicles Committee Working Group 8 (A. Edelman, J.J.W. Huijbers a.o.).

De evaluatie van het windwaarschuwingssysteem Moerdijkbrug

Publicatie/rapport R-84-31
Gepubliceerd: 1984 (SWOV): Wouters, Drs. P.I.J