Er zijn 98 documenten gevonden.

Aanpak voor de evaluatie van de 30 km/uur-gebieden

Publicatie/rapport R-84-47
Gepubliceerd: 1984 (SWOV): Kraay, Drs. J.H

Aanzet voor de onderzoeksopzet in zones, waarin de 30 km/h-maatregel wordt ingevoerd

Publicatie/rapport
Gepubliceerd: 1984 (Directie Verkeersveiligheid): Kraay e.a.

Anti-verblindingsschermen op middenbermen

Publicatie/rapport R-84-35
Gepubliceerd: 1984 (SWOV): Schreuder, Dr. Ir. D.A

Criteria voor de aanleg van voetgangersoversteekvoorzieningen

Publicatie/rapport
Gepubliceerd: 1984 (Studiecentrum Verkeerstechniek SVT): SVT-werkgroep voetgangersoversteekplaatsen (Kraay, J.H. e.a.)