Er zijn 18 documenten gevonden.

De waardering van bespaarde verkeersdoden

Publicatie/rapport R-2005-4
Gepubliceerd: 2005 (SWOV): Wesemann (SWOV), Mr. P.; Blaeij (VU), dr. A.T. de; P. Rietveld (VU), prof. dr.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Risico's, Vervoerswijzen, Internationaal,cost
Verkeersongevallen leiden tot allerlei maatschappelijke kosten, waaronder immateriële schade. Bij immateriële schade, of 'human losses', gaat het om verlies aan kwaliteit van leven voor slachtoffers... Lees meer

Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen

Publicatie/rapport R-2005-3
Gepubliceerd: 2005 (SWOV): Vlakveld, Drs. W.P.
Trefwoorden: Mens, gedrag & verkeer, Risico's, Educatie, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Handhaving, Infrastructuur, Visie & beleid,recently qualified driver
Jonge beginnende automobilisten hebben per gereden kilometer een relatief hoge kans op een verkeersongeval. Dit hoge ongevalsrisico is niet een uniek Nederlands probleem, maar komt overal ter wereld... Lees meer

Review of an initial concept of the manual 'Sustainably Safe Road Design'

Publicatie/rapport D-2005-2
Gepubliceerd: 2005 (SWOV): Dijkstra, Atze; Janssen, Theo; Wegman, Fred
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Infrastructuur, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie,...
The World Bank has requested SWOV to review an initial concept of a manual written by DHV Environment and Transportation in the Netherlands, entitled Sustainably Safe Road Design (DHV, 2004)....

Veilig, wat heet veilig? II

Publicatie/rapport R-2004-16
Gepubliceerd: 2005 (SWOV): Wegman, Ir. F.C.M.; Brouwer, dra. M.; Dijkstra, ir. A.; Goldenbeld, dr. Ch.; Schagen, drs. I.N.L.G. van; Schoon, ing. C.C.; Wesemann, mr. P.; Wiethoff, dr. M.
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Infrastructuur, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Technologie & ITS, Risico's, Educatie, Handhaving, Internationaal,safety
In de nota Veilig, wat heet veilig? (Wegman, 2001) heeft de SWOV aangegeven hoe het jaarlijkse aantal verkeersslachtoffers aanzienlijk omlaag gebracht zou kunnen worden. Deze voorstellen waren te...... Lees meer

The use of efficiency assessment tools: solutions to barriers

Publicatie/rapport R-2005-2
Gepubliceerd: 2005 (SWOV): Hakkert, Shalom; Wesemann (eds.), Paul
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie, Internationaal,safety
In road safety, as in most other fields, efficiency is an important criterion in political and professional decision making. Tools are available to help choose the policy which gives the highest...

Rotondes met vrijliggende fietspaden ook veilig voor fietsers?

Publicatie/rapport R-2004-14
Gepubliceerd: 2005 (SWOV): Dijkstra, Ir. A.
Trefwoorden: Infrastructuur, Risico's, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Verkeersveiligheid in cijfers, Internationaal,roundabout
Ongeveer twintig jaar geleden kwam de rotonde als kruispuntvorm in Nederland sterk in de belangstelling. Er zijn in die twintig jaar ongeveer 2000 volwaardige rotondes gebouwd. In die periode is er... Lees meer

Verkeershandhaving in Nederland

Publicatie/rapport R-2004-15
Gepubliceerd: 2005 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Internationaal,inventory
Verkeershandhaving heeft ten doel dat weggebruikers zich op een veilige wijze gedragen, conform de bedoelingen van de verkeerswetten en –regels. Dit rapport beschrijft via welke mechanismen... Lees... Lees meer

Een provinciaal meetnet voor de verkeersveiligheid

Publicatie/rapport R-2004-17
Gepubliceerd: 2005 (SWOV): Janssen, Ir. S.T.M.C.
Trefwoorden: Technologie & ITS, Verkeersveiligheid in cijfers, Infrastructuur, Visie & beleid, Educatie, Risico's, Handhaving, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Mens, gedrag & verkeer,...
Wegbeheerders en politiekorpsen in de provincie Zuid-Holland verzamelen op vele manieren gegevens over diverse verkeersactiviteiten, zoals verkeerstellingen, snelheidsmetingen en alcoholcontroles... Lees meer