Er zijn 65 documenten gevonden.

Duurzaam-veilig West-Zeeuwsch-Vlaanderen: rondweg Oostburg

Publicatie/rapport R-96-37
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Pol, Ing. W.H.M. van de
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Infrastructuur, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Risico's, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie,...
In een duurzaam-veilig verkeers- en vervoerssysteem hebben gebiedsontsluitende wegen een vormgeving waarbij in tegengestelde richting rijdende voertuigen van elkaar gescheiden zijn. Op de rondweg...... Lees meer

Evaluatie TussenTijdse Toets

Publicatie/rapport R-96-19
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Nagele, Drs. R.C. ,Traffic Test BV ; Twisk, Drs. D.A.M. ,SWOV
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Educatie, Mens, gedrag & verkeer, Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid, Handhaving, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Internationaal,driver...
De overheid, de rijschoolbranche, consumentenorganisaties en het exameninstituut CBR wensen een verbetering van kwaliteit van de initiële rijopleiding. Hierbij spelen zowel bedrijfseconomische...... Lees meer

Evaluatie van de campagne Voorkom nekletsel

Publicatie/rapport R-96-43
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Risico's, Personenauto, Vracht- en bestelverkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Handhaving...
In het najaar van 1995 is de landelijke campagne ‘Voorkom nekletsel' gestart. Deze campagne beoogde de aandacht te vestigen op het veiligheidsbelang van een juist gebruik van hoofdsteunen door...... Lees meer

Financiering van een duurzaam-veilig wegverkeerssysteem

Publicatie/rapport R-96-49
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Poppe, F. ; Muizelaar, Drs. J
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Vervoerswijzen, Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Overige vervoerswijzen, Internationaal,financing
De materiële kosten van de verkeersonveiligheid bedroegen in 1993 ruim 9miljard gulden. Dit is ongeveer 2% van het bruto binnenlands produkt, evenals in 1983, toen de kosten van de... Lees meer

GAMBIT: Integrated Programme of Road Safety Improvement in Poland

Publicatie/rapport R-96-42
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Wegman, Ir. F.C.M
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Handhaving, Educatie, Overige vervoerswijzen, Internationaal,safety
The GAMBIT-team produced a draft version of the final GAMBIT-report (GAMBIT, 1996). This report discusses this draft. An oral presentation of this paper has been presented during a special seminar in...

Het PROV onder de loep

Publicatie/rapport R-96-60
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch.; Hofhuis, Dr. ir. E.H. ; Gils, Drs. G. van
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Internationaal,traffic
Dit rapport doet verslag van een onderzoek ter evaluatie van het Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid (PROV). De evaluatie richtte zich op drie aspecten: de representativiteit van de...... Lees meer

Het toetsen van telematicatoepassingen op verkeersveiligheidseffecten

Publicatie/rapport R-96-15
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Oppe, Drs. S. ; Bos, J.M.J
Trefwoorden: Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Vervoerswijzen, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Visie & beleid, Technologie & ITS, Overige vervoerswijzen,accident prevention
In dit rapport wordt een uitwerking gegeven van een toetsingsprocedure en de bijbehorende toetsingscriteria, waarmee telematica-toepassingen kunnen worden beoordeeld op de (al dan niet beoogde)...... Lees meer

Het voortgezet onderwijs en alcohol in het verkeer

Publicatie/rapport R-96-22
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Levelt, Dr. P.B.M
Trefwoorden: Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Educatie, Verkeersveiligheid in cijfers, Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid,...
Dit verslag vormt de eindrapportage van het project ‘Alcohol en verkeer in het voortgezet onderwijs'. Het betreft hier een project van Veilig Verkeer Nederland (VVN), het Nederlands Instituut voor... Lees meer

In-car elektronica zwaar verkeer

Publicatie/rapport R-96-46
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Heijer, Ir. T. ; Wouters, Drs. P.I.J
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Technologie & ITS, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Risico's, Internationaal,lorry
Het hier beschreven onderzoek probeert inzicht te verschaffen in de kosten en baten die verbonden zijn aan een scala van bestaande of bijna bestaande elektronische hulpmiddelen in zware voertuigen... Lees meer

Invloed kwaliteit fiets op ongevallen

Publicatie/rapport R-96-32
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Schoon, Ing. C.C
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Technologie & ITS, Internationaal, Verkeersveiligheid in cijfers, Mens, gedrag & verkeer, Risico's, Visie & beleid, Infrastructuur, Handhaving, Educatie,bicycle
Samen met Consument en Veiligheid heeft de SWOV een schriftelijke enquête gehouden onder fietsers die het slachtoffer zijn geworden van een verkeersongeval en na het ongeval naar een ziekenhuis zijn... Lees meer