Er zijn 65 documenten gevonden.

Aandachtspunten verkeersveiligheid in het vervoerbeleid

Publicatie/rapport R-96-27
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Poppe, F
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Handhaving, Educatie,traffic
Deze rapportage levert het basismateriaal voor een op te stellen ‘checklist verkeersveiligheid': een lijst van aandachtspunten die binnen de beleidsdirecties van het Directoraat-Generaal voor het...... Lees meer

Aanvullende registratie van ongevalskenmerken

Publicatie/rapport R-96-51
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Lindeijer, Drs. J.E. ; Hagenzieker, Drs. M.P
Trefwoorden: Technologie & ITS, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Vervoerswijzen, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Infrastructuur, Handhaving, Internationaal,recording
In opdracht van het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Zeeland (ROVZ) is in de periode februari 1994 - augustus 1995 een pilotstudie ‘aanvullende registratie van ongevalskenmerken'...... Lees meer

Aanwezigheid derde remlicht

Publicatie/rapport R-96-38
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Schoon, Ing. C.C. ; Varkevisser, G.A
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Verkeersveiligheid in cijfers, Infrastructuur, Risico's, Technologie & ITS, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Internationaal,brake light
Begin 1996 heeft de SWOV voor het eerst de aanwezigheid van het derde remlicht geïnventariseerd. Deze zogenaamde nulmeting is van belang om bij toekomstige analyses van achteraanrijdingen een... Lees... Lees meer

Beoordeling van de compleetheid en representativiteit van VIPORS, over het jaar 1995

Publicatie/rapport R-96-30
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Kampen, Ir. L.T.B. van
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Technologie & ITS, Infrastructuur, Handhaving, Educatie, Internationaal,data...
VIPORS is een registratiesysteem van slachtoffers van verkeersongevallen dat sinds 1994 bestaat. De registratie betreft slachtoffers die zich voor behandeling op de Eerste Hulp-afdeling van een...... Lees meer

Bestelauto's en verkeersveiligheid

Publicatie/rapport R-96-23
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Schoon, Ing. C.C. ; Hagesteijn, G.P.J.J
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Risico's, Verkeersveiligheid in cijfers, Infrastructuur, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie,...
De forse toename van het aantal overleden inzittenden van bestelauto's in 1994, in vergelijking met 1993, vormde de aanleiding om een ongevallenanalyse uit te voeren. Geconcludeerd is, mede aan de... Lees meer

Categorie, vormgeving en gebruik van wegen

Publicatie/rapport R-96-14
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Noordzij, Drs. P.C
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie,classification
In het onderzoek Categorie, vormgeving en gebruik van wegen wordt kennis verzameld over zichtbare kenmerken van wegen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat: - weggebruikers weinig of geen moeite...... Lees meer

Cruise control in personenauto's

Publicatie/rapport R-96-21
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Kampen, Ir. L.T.B. van
Trefwoorden: Risico's, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Technologie & ITS, Visie & beleid, Overige vervoerswijzen, Verkeersveiligheid in cijfers, Educatie,speed
Aan de hand van beschikbare literatuur is nagegaan welke verkeersveiligheidseffecten zijn te verwachten bij algemene toepassing van de ‘cruise control'. Er is weinig literatuur over studies... Lees... Lees meer

De ervaringen met de uitvoering van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen 1993

Publicatie/rapport R-96-56
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Twisk, Drs. D.A.M
Trefwoorden: Visie & beleid, Vervoerswijzen, Educatie, Verkeersveiligheid in cijfers, Internationaal,legislation
De Wet Rijonderricht Motorrijtuigen regelt sinds 1974 de bevoegdheid tot het geven van rijonderricht. Op 1 januari 1995 is de nieuwe Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM 1993) in werking getreden... Lees meer

'Duurzaam-veilig' in relatie tot een gebiedsgerichte aanpak

Publicatie/rapport D-96-18
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Wegman, F.C.M.
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Handhaving, Educatie, Verkeersveiligheid in cijfers,safety
De verschillende aspecten van het concept ‘duurzaam-veilig'worden besproken in relatie met een gebiedsgerichte aanpak

Duurzaam-veilig wegverkeer: van concept naar uitvoering

Publicatie/rapport R-96-34
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Roszbach, Drs. R. ; Wittink, Drs. R.D. ; Wegman, Ir. F.C.M
Trefwoorden: Infrastructuur, Visie & beleid, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Technologie & ITS, Internationaal,road network
In deze rapportage is getracht nadere uitwerking te geven aan het begrip ‘duurzaam-veilig', zodanig dat een concrete implementatie-strategie aan dit begrip kan worden verbonden. Het rapport is...... Lees meer