Er zijn 35 documenten gevonden.

Aanvullende registratie van ongevalskenmerken

Publicatie/rapport R-96-51
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Lindeijer, Drs. J.E. ; Hagenzieker, Drs. M.P
Trefwoorden: Technologie & ITS, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Vervoerswijzen, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Infrastructuur, Handhaving, Internationaal,recording
In opdracht van het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Zeeland (ROVZ) is in de periode februari 1994 - augustus 1995 een pilotstudie ‘aanvullende registratie van ongevalskenmerken'...... Lees meer

Aanwezigheid derde remlicht

Publicatie/rapport R-96-38
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Schoon, Ing. C.C. ; Varkevisser, G.A
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Verkeersveiligheid in cijfers, Infrastructuur, Risico's, Technologie & ITS, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Internationaal,brake light
Begin 1996 heeft de SWOV voor het eerst de aanwezigheid van het derde remlicht geïnventariseerd. Deze zogenaamde nulmeting is van belang om bij toekomstige analyses van achteraanrijdingen een... Lees... Lees meer

Beoordeling van de compleetheid en representativiteit van VIPORS, over het jaar 1995

Publicatie/rapport R-96-30
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Kampen, Ir. L.T.B. van
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Technologie & ITS, Infrastructuur, Handhaving, Educatie, Internationaal,data...
VIPORS is een registratiesysteem van slachtoffers van verkeersongevallen dat sinds 1994 bestaat. De registratie betreft slachtoffers die zich voor behandeling op de Eerste Hulp-afdeling van een...... Lees meer

Duurzaam-veilig wegverkeer: van concept naar uitvoering

Publicatie/rapport R-96-34
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Roszbach, Drs. R. ; Wittink, Drs. R.D. ; Wegman, Ir. F.C.M
Trefwoorden: Infrastructuur, Visie & beleid, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Technologie & ITS, Internationaal,road network
In deze rapportage is getracht nadere uitwerking te geven aan het begrip ‘duurzaam-veilig', zodanig dat een concrete implementatie-strategie aan dit begrip kan worden verbonden. Het rapport is...... Lees meer

Duurzaam-veilig West-Zeeuwsch-Vlaanderen: rondweg Oostburg

Publicatie/rapport R-96-37
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Pol, Ing. W.H.M. van de
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Infrastructuur, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Risico's, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie,...
In een duurzaam-veilig verkeers- en vervoerssysteem hebben gebiedsontsluitende wegen een vormgeving waarbij in tegengestelde richting rijdende voertuigen van elkaar gescheiden zijn. Op de rondweg...... Lees meer

Evaluatie TussenTijdse Toets

Publicatie/rapport R-96-19
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Nagele, Drs. R.C. ,Traffic Test BV ; Twisk, Drs. D.A.M. ,SWOV
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Educatie, Mens, gedrag & verkeer, Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid, Handhaving, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Internationaal,driver...
De overheid, de rijschoolbranche, consumentenorganisaties en het exameninstituut CBR wensen een verbetering van kwaliteit van de initiële rijopleiding. Hierbij spelen zowel bedrijfseconomische...... Lees meer

Evaluatie van de campagne Voorkom nekletsel

Publicatie/rapport R-96-43
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Risico's, Personenauto, Vracht- en bestelverkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Handhaving...
In het najaar van 1995 is de landelijke campagne ‘Voorkom nekletsel' gestart. Deze campagne beoogde de aandacht te vestigen op het veiligheidsbelang van een juist gebruik van hoofdsteunen door...... Lees meer

GAMBIT: Integrated Programme of Road Safety Improvement in Poland

Publicatie/rapport R-96-42
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Wegman, Ir. F.C.M
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Handhaving, Educatie, Overige vervoerswijzen, Internationaal,safety
The GAMBIT-team produced a draft version of the final GAMBIT-report (GAMBIT, 1996). This report discusses this draft. An oral presentation of this paper has been presented during a special seminar in...

Het voortgezet onderwijs en alcohol in het verkeer

Publicatie/rapport R-96-22
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Levelt, Dr. P.B.M
Trefwoorden: Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Educatie, Verkeersveiligheid in cijfers, Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid,...
Dit verslag vormt de eindrapportage van het project ‘Alcohol en verkeer in het voortgezet onderwijs'. Het betreft hier een project van Veilig Verkeer Nederland (VVN), het Nederlands Instituut voor... Lees meer

Invloed kwaliteit fiets op ongevallen

Publicatie/rapport R-96-32
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Schoon, Ing. C.C
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Technologie & ITS, Internationaal, Verkeersveiligheid in cijfers, Mens, gedrag & verkeer, Risico's, Visie & beleid, Infrastructuur, Handhaving, Educatie,bicycle
Samen met Consument en Veiligheid heeft de SWOV een schriftelijke enquête gehouden onder fietsers die het slachtoffer zijn geworden van een verkeersongeval en na het ongeval naar een ziekenhuis zijn... Lees meer