Er zijn 19 documenten gevonden.

Problemen met ontsnapping en bevrijding uit auto’s te water?

Publicatie/rapport R-2002-28 II
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Kampen, Ir. L.T.B. van
Trefwoorden: Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Visie & beleid, Vervoerswijzen, Verkeersveiligheid in cijfers, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie, Internationaal,immersion
In opdracht van de Raad voor de Transportveiligheid heeft de SWOV nader onderzoek uitgevoerd naar ongevallen met auto’s die te water raken. Hiertoe was besloten nadat in een eerdere fase de omvang en... Lees meer

Mobiele computers in personenauto’s en mogelijke effecten op de verkeersveiligheid

Publicatie/rapport R-2002-26
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Braimaister, Dr. ir. L.G.
Trefwoorden: Technologie & ITS, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Infrastructuur, Visie & beleid, Handhaving, Educatie, Internationaal,digital...
De opkomst van telematica-applicaties in de auto is een veelbesproken onderwerp. Deze literatuurstudie inventariseert de ontwikkelingen op het gebied van mobiele computers in personenauto’s: mobiele... Lees meer

Methode voor berekening van duurzaam-veilig-kencijfers op basis van veranderingen in ongevalspatronen

Publicatie/rapport R-2002-23
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Janssen, Ir. S.T.M.C.
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Verkeersveiligheid in cijfers, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie,...
Dit rapport maakt deel uit van het project ‘Ongevalspatronen en ongevalsrisico’s per wegtype’. In dit project staat de relatie tussen de verschillende wegtypen in Nederland en bepaalde... Lees meer

Verschillen in veiligheid van wegtypen verklaard vanuit een verkeerskundige en een verkeerspsychologische benadering

Publicatie/rapport R-2002-22
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Davidse, Drs. R.J.; Kooi, ir. R.M. van der; Dijkstra, ir. A.; Arnoldus, J.G.
Trefwoorden: Infrastructuur, Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Visie & beleid, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Verkeersveiligheid in cijfers, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie,...
Dit rapport maakt deel uit van het project ‘Ongevalspatronen en ongevalsrisico’s per wegtype’. In dit project staat de relatie tussen de verschillende wegtypen in Nederland en bepaalde... Lees meer

De analyse van ongeval-, weg- en verkeerskenmerken van de Nederlandse rijkswegen

Publicatie/rapport R-2002-19
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Commandeur, Dr. J.J.F.; Bijleveld, drs. F.D.; Braimaister, dr. ir. L.G.; Janssen, ir. S.T.M.C.
Trefwoorden: Technologie & ITS, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Handhaving, Educatie, Internationaal,program (...
Deze studie naar de verkeersonveiligheid op de Nederlandse rijkswegen is een onderdeel van het SWOV-onderzoeksthema ‘Strategie voor een veilige weginfrastructuur’. Bij de analyses is gebruikgemaakt... Lees meer

Gevolgen van letsel voor verkeersslachtoffers

Publicatie/rapport R-2002-20
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Kampen, Ir. L.T.B. van; Wesemann, mr. P.
Trefwoorden: Risico's, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Infrastructuur, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie,injury
In de verkeersveiligheidswereld is het gebruikelijk de omvang, aard en ernst van verkeersongevallen te beschrijven op basis van de directe gevolgen ervan (aantallen ongevallen, verkeersdoden,... Lees... Lees meer

Algemene en periodieke trends in de ontwikkeling van de verkeersveiligheid in acht ontwikkelde landen

Publicatie/rapport R-2002-17
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Commandeur, Dr. J.J.F.
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie, Internationaal, Overige...
In dit rapport wordt onderzocht in hoeverre de resultaten van een eerder onderzoek van Commandeur & Koornstra (2001) naar de macroscopische ontwikkelingen in de Nederlandse verkeersveiligheid...... Lees meer

Veiligheidseffecten van retro-reflecterende contourmarkering op vrachtauto’s

Publicatie/rapport R-2002-16
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Niet, Drs. M. de ; Goldenbeld, dr. Ch.; Langeveld, ir. P.M.M.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Vracht- en bestelverkeer, Mens, gedrag & verkeer, Risico's, Visie & beleid, Verkeersveiligheid in cijfers, Infrastructuur, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie,...
Retro-reflecterende contourmarkering kan de zichtbaarheid van de vrachtauto vergroten. Hierdoor kunnen deze markeringen een bijdrage leveren aan het reduceren van botsingen van voertuigen tegen de... Lees meer

Emoties bij vrachtautochauffeurs, uitgebreide versie

Publicatie/rapport R-2002-15
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Levelt, Dr. P.B.M.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Educatie, Risico's, Infrastructuur, Visie & beleid, Handhaving, Technologie & ITS, Internationaal,driver
Vrachtautochauffeurs ervaren op de weg zowel de prettige als de onprettige kanten van hun werk. Het werk zelf wordt vaak prettig gevonden, maar de speciale maatregelen voor vrachtauto’s worden soms... Lees meer

Het effect van alcohol-, drugs- en geneesmiddelengebruik op het letselrisico van automobilisten

Publicatie/rapport R-2002-14
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Mathijssen, M.P.M.; Koornstra, drs. M.J.; Commandeur, dr. J.J.F.
Trefwoorden: Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Vervoerswijzen, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Internationaal,drunkenness
Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de mogelijkheden om de risico’s vast te stellen die verbonden zijn aan het gebruik van alcohol, drugs en psychoactieve geneesmiddelen door... Lees meer