Er zijn 117 documenten gevonden.

Glance behaviour of teenage cyclists when listening to music: results of a study in real traffic

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2015 : Stelling-Konczak, A.; Vlakveld, W.P.; Gent, P. van; Commandeur, J.J.F.; Wee, B. van; Hagenzieker, M.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Fiets, Mens, gedrag & verkeer,
Auditory perception may be of great importance for cyclists, especially when visual information is not available. Research shows that listening to music while cycling impairs cyclists’ perception of...

International survey of bicycling exposure, crash involvement, behaviors, and attitudes: Preliminary results

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2015 : Haworth, N., Schramm, A., Houtenbos, M.; Shinar, D.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Fiets, Mens, gedrag & verkeer,
This paper presents some results from preliminary analyses of the data of an international online survey of bicycle riders, who reported riding at least once a month. On 4 July 2015, data from 7528...

Themadossier verkeersveiligheid nr. 2: Fietsers

Publicatie/rapport
Gepubliceerd: 2015 (Kenniscentrum Verkeersveiligheid - Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid): Silverans, P.; Goldenbeld, C.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Fiets,
Voor 13 procent van de Belgen is de fiets het hoofdtransportmiddel voor dagelijkse verplaatsingen. De meest recente internationaal vergelijkbare cijfers over het gemiddeld jaarlijks aantal gefietste... Lees meer

Fietsongevallen van 50-plussers: hoe ontstaan ze en wat kunnen we eraan doen?

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2015 (Vlaamse Stichting Verkeerskunde / Steunpunt Verkeersveiligheid): Davidse, R.; Duijvenvoorde, K. van; Boele, M.; Doumen, M.; Duivenvoorden, K.; Louwerse, R.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Fiets, Risico's,
Tachtig procent van de ernstig verkeersgewonden onder de fietsers in Nederland valt bij een ongeval waarbij er geen motorvoertuig betrokken is. Het absolute aantal ernstig verkeersgewonden als gevolg... Lees meer

Fietsongevallen van 50-plussers: hoe ontstaan ze en wat kunnen we eraan doen?

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2015 : Davidse, R.; Duijvenvoorde, K. van; Boele, M.; Doumen, M.; Duivenvoorden, K.; Louwerse, R.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Fiets, Risico's,
Tachtig procent van de ernstig verkeersgewonden onder de fietsers in Nederland valt bij een ongeval waarbij er geen motorvoertuig betrokken is. Het absolute aantal ernstig verkeersgewonden als gevolg... Lees meer

Relationships amongst psychological determinants, risk behaviour, and road crashes of young adolescent pedestrians and cyclists: Implications for road safety education programmes

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2015 : Twisk, D.; Commandeur, J.J.F.; Vlakveld, W.; Shope, J.T.; Kok, G.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Voetganger, Fiets, Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Educatie,

Speed choice and mental workload of elderly cyclists on e-bikes in simple and complex traffic situations: A field experiment

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2015 : Vlakveld, W.P.; Twisk, D.; Christoph, M.; Boele, M.; Sikkema, R.; Remij, R.; Schwab, A.L.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Fiets, Risico's, Mens, gedrag & verkeer,
To study the speed choice and mental workload of elderly cyclists on electrical assisted bicycles (e-bikes) in simple and complex traffic situations compared to these on conventional bicycles, a...

The effects of cyclists present at rural intersections on speed behavior and workload of car drivers: A driving simulator study

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2015 : Duivenvoorden, K.; Hogema, J.; Hagenzieker, M.; Wegman, F.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Fiets, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer,
Objective The objective was to gain insight into how the number of cyclists, the cyclist's approach direction, and the cyclist's action affect the speed and mental workload of drivers approaching...

Verkeersveiligheidsanalyse gemeente Amsterdam

Publicatie/rapport R-2014-35
Gepubliceerd: 2014 (SWOV): Stipdonk, H.L. & Bos. N.M.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Voetganger, Fiets, Personenauto, Visie & beleid,policy
De gemeente Amsterdam heeft voor de ontwikkeling van haar verkeers­veiligheidsbeleid van de komende jaren een goed beeld nodig van de feitelijke stand van zaken. Daarbij gaat het om de ontwikkeling... Lees meer

Passen gemeenten de Ontwerpwijzer Fietsverkeer toe?

Publicatie/rapport R-2014-23
Gepubliceerd: 2014 (SWOV): Bax, C.; Petegem, J.H. van; Giesen, M.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Fiets, Infrastructuur, Visie & beleid,cycling
Bijna de helft van de gemeenten kan niet aangeven of hun fietsinfrastructuur in het algemeen voldoet aan de Ontwerpwijzer Fietsverkeer. Dit blijkt uit een enquête onder ongeveer zeventig gemeenten... Lees meer