Er zijn 39 documenten gevonden.

"Het is nodig om systematisch het feitelijke verkeersgedrag te bekijken"

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2010 : Hagenzieker, M.

Herkenbaarheid van overgangen tussen wegen buiten de bebouwde kom: de rol van het wegvak en het kruispunt

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2010 (ANWB/CROW): Stelling-Konczak, A.; Mesken, J.

Is een robuust wegennet veilig genoeg?

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2010 (ANWB/CROW): Dijkstra, A.; Tromp, H.L.; Hendriks, T.

Veiligheidsgehalte toetsen van verkeersinfrastructuur: hoe doe je dat?

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2010 (ANWB/CROW): Dijkstra, A.; Louwerse, W.J.R.; Aarts, L.T.

Safety assessment of routes in a regional network

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2010 : Dijkstra, A.; Marchesini, P.

Do calculated conflicts in microsimulation model predict number of crashes?

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2010 : Dijkstra, A.; Marchesini, P.; Bijleveld, F.; Kars, V.; Drolenga, H.; Maarseveen, M. van

EU research projects IMMORTAL and DRUID: epidemiology of drink and drug driving

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2010 (Department for Transport): Mathijssen, R.; Houwing, S.