Er zijn 5166 documenten gevonden.

Traffic conflicts involving speed-pedelecs (fast electric bicycles): A naturalistic riding study

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2021 : Vlakveld, W.; Mons, C.; Kamphuis, K.; Stelling, A.; Twisk, D.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Fiets, Gemotoriseerde tweewieler, Risico's, Mens, gedrag & verkeer,
Speed-pedelecs -fast electric bicycles offering pedal support up to a speed of 45 km/h- are a recent, environmentally friendly, and mobility efficient innovation. However, their high travel speed may...

Dodelijke verkeersongevallen in Noord-Brabant 2018-2019

Publicatie/rapport R-2021-9
Gepubliceerd: 2021 (SWOV): Davidse, R.J.; Boele-Vos, M.J.; Doumen, M.J.A.; Duijvenvoorde, K. van; Hettema, Z.; Louwerse, W.J.R.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer,
In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft SWOV onderzoek gedaan naar de dodelijke ongevallen die in 2018 en 2019 in deze provincie zijn gebeurd. Het hoofddoel van het onderzoek was te leren... Lees meer

Influencing factors of observed speed and rule compliance of speed-pedelec riders in high volume cycling areas: Implications for safety and legislation

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2021 : Stelling, A.; Vlakveld, W.; Twisk, D.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Fiets, Gemotoriseerde tweewieler, Mens, gedrag & verkeer,
Speed pedelecs (s-pedelecs) are electric bicycles offering pedal assistance up to 45 km/h. S-pedelecs may contribute to a more efficient and green traffic system. However, their potential to reach...

Evaluatie fietsveiligheid bij herinrichting van kruispunten in Den Haag

Publicatie/rapport R-2021-4
Gepubliceerd: 2021 (SWOV): Wijlhuizen, G.J.; Nabavi Niaki, M.; Dijkstra, A.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Fiets, Gemotoriseerde tweewieler, Infrastructuur,
Van alle fietsers die binnen de bebouwde kom in het verkeer overlijden, had 60% een ongeval op een kruispunt; van alle ernstig gewonden onder fietsers binnen de bebouwde kom valt bijna driekwart op... Lees meer

Bicycle safety before and after the redesign of intersections in The Hague

Publicatie/rapport R-2021-4A
Gepubliceerd: 2021 (SWOV): Nabavi Niaki, M.; Dijkstra, A.; Wijlhuizen, G.J.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Fiets, Gemotoriseerde tweewieler, Infrastructuur,
Given the recent developments in video analysis techniques, the application of these methods to the field of transportation has gained popularity. The collection of video data from roads, highways...

Risico’s bij de interactie tussen een Super EcoCombi en medeweggebruikers

Publicatie/rapport R-2021-5
Gepubliceerd: 2021 (SWOV): Dijkstra, A.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Vracht- en bestelverkeer, Technologie & ITS, Mens, gedrag & verkeer,
De Super EcoCombi (SEC) is een vrachtvoertuigcombinatie met een trekker en achtereenvolgens een standaard oplegger, een dolly en nog een standaard oplegger. De totale lengte van deze combinatie is... Lees meer

Are there any significant differences in terms of age and sex in pedestrian and cyclist accidents?

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2021 : Leo, C.; Rizzi, M.C.; Bos, N.M.; Davidse, R.J.; Linder, A.; Tomasch, E.; Klug, C.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Voetganger, Fiets, Risico's, Technologie & ITS,
This study has analyzed sex-specific differences in pedestrian and cyclist accidents involving passenger cars. The most frequently injured body regions, types of injuries, which show sex-specific...

Driver state and mental workload

Publicatie/artikel
isbn: 9780081026717
Gepubliceerd: 2021 (Elsevier Ltd.): Waard, D. de; Nes, N. van
Trefwoorden: Technologie & ITS, Mens, gedrag & verkeer,
Mental workload plays a central role in driver behavior. Unlike physical workload, mental workload is difficult to quantify as it is the result of the interaction between the task to perform, that is...

Speed up to safe interactions; The effects of intersection design and road users’ behaviour on the interaction between cyclists and car drivers

Publicatie/dissertatie
isbn: 978-90-73946-20-0
Gepubliceerd: 2021 (SWOV): Duivenvoorden, K.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Fiets, Personenauto, Mens, gedrag & verkeer,

Verkeer is ‘gedrag’, maar verkeersveiligheid is méér dan ‘gedrag’

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2021 : Knaap, P. van der
Trefwoorden: Mens, gedrag & verkeer,
Waarschijnlijk de grootste dooddoener in discussies over verkeersveiligheid is dat ‘90 procent van alle verkeersongevallen wordt veroorzaakt door menselijk gedrag’. Waarna vaak de oproep volgt tot... Lees meer