Er zijn 2941 documenten gevonden.

Veilig innoveren: toelating van LEV’s en de toekomst van fietspaden

Publicatie/rapport R-2021-11
Gepubliceerd: 2021 (SWOV): Knaap, P. van der
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Visie & beleid,
De gelijktijdige opkomst van innovatieve lichte elektrische voertuigen (LEV’s) en het toenemende belang van fietsen vormen aanleiding voor een meer fundamentele discussie over hoe we de... Lees meer

Dodelijke verkeersongevallen in Noord-Brabant 2018-2019

Publicatie/rapport R-2021-9
Gepubliceerd: 2021 (SWOV): Davidse, R.J.; Boele-Vos, M.J.; Doumen, M.J.A.; Duijvenvoorde, K. van; Hettema, Z.; Louwerse, W.J.R.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer,
In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft SWOV onderzoek gedaan naar de dodelijke ongevallen die in 2018 en 2019 in deze provincie zijn gebeurd. Het hoofddoel van het onderzoek was te leren... Lees meer

Evaluatie fietsveiligheid bij herinrichting van kruispunten in Den Haag

Publicatie/rapport R-2021-4
Gepubliceerd: 2021 (SWOV): Wijlhuizen, G.J.; Nabavi Niaki, M.; Dijkstra, A.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Fiets, Gemotoriseerde tweewieler, Infrastructuur,
Van alle fietsers die binnen de bebouwde kom in het verkeer overlijden, had 60% een ongeval op een kruispunt; van alle ernstig gewonden onder fietsers binnen de bebouwde kom valt bijna driekwart op... Lees meer

Bicycle safety before and after the redesign of intersections in The Hague

Publicatie/rapport R-2021-4A
Gepubliceerd: 2021 (SWOV): Nabavi Niaki, M.; Dijkstra, A.; Wijlhuizen, G.J.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Fiets, Gemotoriseerde tweewieler, Infrastructuur,
Given the recent developments in video analysis techniques, the application of these methods to the field of transportation has gained popularity. The collection of video data from roads, highways...

Risico’s bij de interactie tussen een Super EcoCombi en medeweggebruikers

Publicatie/rapport R-2021-5
Gepubliceerd: 2021 (SWOV): Dijkstra, A.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Vracht- en bestelverkeer, Technologie & ITS, Mens, gedrag & verkeer,
De Super EcoCombi (SEC) is een vrachtvoertuigcombinatie met een trekker en achtereenvolgens een standaard oplegger, een dolly en nog een standaard oplegger. De totale lengte van deze combinatie is... Lees meer

Verkeersveiligheidsprognose voor de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021

Publicatie/rapport R-2021-8
Gepubliceerd: 2021 (SWOV): Wijlhuizen, G.J.; Schermers, G.; Bijleveld, F.D.; Bos, N.M.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Visie & beleid,
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil in 2021 de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021 (IMA-2021) uitvoeren, waarin verkeersprognoses worden opgesteld om mobiliteitsopgaven voor het... Lees meer

Screening en diagnose van onveilige 50km/uur-wegen

Publicatie/rapport R-2021-7
Gepubliceerd: 2021 (SWOV): Wijlhuizen, G.J.; Hermens, F.; Schepers, J.P.; Petegem, J.W.H. van; Schermers, G.
Trefwoorden: Infrastructuur, Visie & beleid,
De Vervoerregio Amsterdam werkt aan een meer risicogestuurde aanpak van verkeersveiligheid: ongevallen voorkómen door de belangrijkste risico’s in het verkeerssysteem proactief aan te pakken. Deze... Lees meer

Aanvulling op De Staat van de Verkeersveiligheid 2020

Publicatie/rapport R-2021-3
Gepubliceerd: 2021 (SWOV): Aarts, L.T.; Bos, N.M.; Commandeur, J.J.F.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers,
Dit document bevat een aanvulling op het rapport Achtergronden bij De Staat van de Verkeersveiligheid 2020 (R-2020-27A) dat in december 2020 verscheen. Het gaat om: de ontwikkeling in risicofactoren... Lees meer

Verkenning kwaliteit gedeelde rijtaak: eindrapport

Publicatie/rapport NLR-CR-2021-058
Gepubliceerd: 2021 (Stichting Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum NLR): Petermeijer, B.; Tinga, A.; Reus, A. de
Trefwoorden: Technologie & ITS, Mens, gedrag & verkeer,
De OvV-rapportage 'Wie stuurt? Verkeersveiligheid en automatisering in het wegverkeer' concludeert onder andere dat het momenteel ontbreekt aan een goede monitoring en evaluatie van de huidige...... Lees meer

Ruimtelijke inrichting en verkeersveiligheid in stedelijk gebied

Publicatie/rapport R-2021-2
Gepubliceerd: 2021 (SWOV): Schepers, P.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Voetganger, Fiets, Infrastructuur, Visie & beleid,
De ruimtelijke inrichting van steden heeft invloed op de verkeersveiligheid. De manier waarop een stad is ingericht, is achteraf moeilijk aan te passen. Daarom is het goed om vanaf de start bij...... Lees meer