Er zijn 5 documenten gevonden.

Doorontwikkeling kennis voor proactieve instrumenten

Projectnr: S17.08-a | Status: Lopend, Begindatum: 01 jan 2017, Einddatum: 31 dec 2017
Met bijlagen:
Trefwoorden: Risico's, Visie & beleid,instrument
Voor beleidsmakers is het lastig te bepalen waar en voor wie het nog onveilig is. Om hiertoe beter in staat te zijn en om meer proactief beleid te voeren, zijn overheden bezig de mogelijkheden van... Lees meer

DV3: instrumenten voor risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid

Projectnr: S17.08 | Status: Lopend, Begindatum: 01 jan 2017, Einddatum: 31 dec 2017
Met bijlagen:
Trefwoorden: Visie & beleid,
Binnen dit project worden drie deelprojecten uitgevoerd: S17.08-a Doorontwikkeling kennis voor proactieve instrumenten S17.08-b Benchmarking S17.08-c Doorwerking en implementatie Duurzaam Veilig 3

Benchmarking

Projectnr: S17.08-b | Status: Lopend, Begindatum: 01 jan 2017, Einddatum: 31 dec 2017
Met bijlagen:
Trefwoorden: Visie & beleid,overheid
Decentrale overheden zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor verbetering van de verkeersveiligheid in hun gebied. Een methode die daarbij behulpzaam kan zijn is ‘benchmarking’, globaal gezegd... Lees meer

Doorwerking en implementatie Duurzaam Veilig 3

Projectnr: S17.08-c | Status: Lopend, Begindatum: 01 jan 2017, Einddatum: 31 dec 2017
Met bijlagen:
Trefwoorden: Visie & beleid,DV
Twaalf jaar na de laatste actualisatie die bedoeld was voor de periode tot 2020, werkt SWOV samen met een groot aantal betrokken partijen aan een strategische en operationele actualisatie van de...... Lees meer

Overgang van de speed-pedelec naar de categorie bromfiets

Projectnr: S17.21 | Status: Lopend, Begindatum: 01 jan 2017, Einddatum: 31 dec 2017
Met bijlagen:
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Fiets, Gemotoriseerde tweewieler, Risico's, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer,
Per 1 januari 2017 is de speed-pedelec wettelijk niet langer een (snor)fiets, maar valt binnen de categorie bromfietsen en geldt voor berijders van speed pedelecs ook de helmplicht en de verplichting... Lees meer