Er zijn 10 documenten gevonden.

Doorontwikkeling van kennis voor proactieve praktijkinstrumenten

Projectnr: S16.08-b | Status: Lopend, Begindatum: 01 jan 2016, Einddatum: 31 dec 2016
Trefwoorden: Risico's, Visie & beleid,instrument
De beschikbare proactieve praktijkinstrumenten zoals ProMeV zijn op dit moment gebaseerd op de theoretische principes van (onder andere) Duurzaam Veilig. Bij gebruikers van deze instrumenten bestaat... Lees meer

Zware alcoholovertreders: om hoeveel gaat het en wie zijn het?

Projectnr: S16.11-a | Status: Afgerond, Begindatum: 01 jan 2016, Einddatum: 31 dec 2016
Met bijlagen:
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Mens, gedrag & verkeer,
Dit onderzoek moet meer inzicht geven in de omvang en de kenmerken van de groep zware alcoholovertreders en welke manieren het meest effectief zijn om deze groep aan te pakken. Op basis daarvan...... Lees meer

Evaluatie fietshelmcampagne ‘Coole kop, Helm op!’ in de Provincie Zeeland

Projectnr: S16.11-b | Status: Afgerond, Begindatum: 01 sep 2010, Einddatum: 01 dec 2016
Met bijlagen:
Trefwoorden: Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Educatie,fiets
Om de verkeersveiligheid van jonge fietsende kinderen in Zeeland te vergroten, heeft de Provincie Zeeland de fietshelmcampagne ‘Coole kop, Helm op!’ ontwikkeld. Onderzoeksopdracht Het evalueren van... Lees meer

Veilige infrastructuur, ook voor ouderen

Projectnr: S16.07-a | Status: Afgerond, Begindatum: 01 jan 2016, Einddatum: 31 dec 2016
Trefwoorden: Infrastructuur, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer,
Een beter verkeerssysteem is goed voor de veiligheid. Het systeem moet inhaken op wat ouderen kunnen en nodig hebben om veilig mobiel te blijven. Onderzoeksvragen Welke eisen moeten voor ouderen aan... Lees meer

Naleving van richtlijnen voor seniorenproof wegontwerp

Projectnr: S16.07-c | Status: Afgerond, Begindatum: 01 jan 2016, Einddatum:
Trefwoorden: Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer,infrastructuur
Een specifiek seniorenproof wegontwerp haakt in op wat ouderen kunnen en nodig hebben om veilig mobiel te blijven. Met een groeiend aantal ouderen in het verkeer is het belangrijk dat de... Lees meer

Haalbare en toekomstbestendige aanpak grijze wegen

Projectnr: S16.07-b | Status: Afgerond, Begindatum: 01 jul 2015, Einddatum:
Trefwoorden: wegennetwerk; functie; gebiedsontsluitingsweg; grijze wegen
Gebiedsontsluitingswegen, de gemeentelijke en provinciale 50- en 80-wegen, zijn er om ons zo snel mogelijk van een woon- of verblijfsgebied naar de snelweg te leiden. Maar de ongevallencijfers voor... Lees meer

Benchmarking van verkeersveiligheid met gemeenten

Projectnr: S16.08-a | Status: Afgerond, Begindatum: 01 jan 2016, Einddatum: 31 dec 2016
Met bijlagen:
Trefwoorden: Risico's, Visie & beleid,benchmark
Decentrale overheden zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor verbetering van de verkeersveiligheid in hun gebied. Een methode die daarbij behulpzaam kan zijn is ‘benchmarking’, globaal gezegd... Lees meer

Naar de nieuwe school: educatieve interventies in overgangsperioden

Projectnr: S16.09 | Status: Afgerond, Begindatum: 01 jul 2015, Einddatum: 31 dec 2016
Trefwoorden: Mens, gedrag & verkeer, Educatie,hoofdletsel
Dit project onderzoekt inhoud en effect van twee interventies gericht op kinderen en pubers bij de overgang naar basisschool en naar middelbare school. Juist bij de overgangen bestaat vaak een grote... Lees meer

De interactie tussen en met (elektrische) fietsen op kruispunten

Projectnr: S16.10-a | Status: Afgerond, Begindatum: 01 jan 2016, Einddatum:
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Risico's, Mens, gedrag & verkeer,fiets; e-bike; snorfiets; infrastructuur; kruispunt; conflict; interactie
Er zijn steeds meer verschillende typen gebruikers van het fietspad. Hierdoor nemen verschillen in breedte, snelheid en massa van fietspadgebruikers toe. Daarnaast wordt het steeds drukker op het...... Lees meer

De rol van geluid bij fietsers: smartphones, muziekspelers en stille auto’s

Projectnr: S16.10-b | Status: Afgerond, Begindatum: 01 jan 2016, Einddatum: 31 dec 2016
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Fiets, Mens, gedrag & verkeer,telefoon; muziek; apparatuur; stille auto; auditieve informatie
Omdat elektronische apparatuur (smartphones, muziekspelers) vaak tijdens het fietsen worden gebruikt en het aantal geluidsarme voertuigen toeneemt, richt Agnieszka Stelling's promotieonderzoek zich... Lees meer