Er zijn 22 documenten gevonden.

SaferAfrica

Projectnr: U16.02 | Status: Lopend, Begindatum: 01 okt 2016, Einddatum: 01 sep 2019
Trefwoorden: Risico's, Infrastructuur, Internationaal,
Het doel van SaferAfrica is om gunstige voorwaarden en kansen te creëren voor de effectieve implementatie van acties voor verkeersveiligheid en verkeersmanagement in Afrikaanse landen door het...... Lees meer

PROGReSS: Richtlijnen voor veilige bermen

Projectnr: E17.25 | Status: Lopend, Begindatum: 01 sep 2017, Einddatum: 01 sep 2018
Trefwoorden: Infrastructuur, Visie & beleid, Internationaal,
PROGRES (PROvision of Guidelines for Road Side Safety) richt zich op de veiligheid van bermen op Europese landelijke wegen en snelwegen. Ongelukken worden vaak geassocieerd met gevaarlijke... Lees... Lees meer

Sociale aanpak 30km/uur-gebieden

Projectnr: E17.10 | Status: Lopend, Begindatum: 23 jun 2017, Einddatum: 30 jun 2018
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Voetganger, Fiets, Gemotoriseerde tweewieler, Risico's, Infrastructuur, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie,verblijfsgebied
CROW, VVN, SWOV en 5 gemeenten onderzoeken of participatieve buurtacties een bijdrage kunnen leveren aan een betere naleving van de snelheid in 30km/uur-zones. SWOV voert een voor- en nameting uit...

Dieptestudie naar ongevallen met brom- en scootmobielen

Projectnr: S17.03 | Status: Lopend, Begindatum: 01 jan 2017, Einddatum: 31 dec 2017
Met bijlagen:
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer,
Met de toenemende vergrijzing neemt het gebruik van scootmobielen en brommobielen toe. Naar verwachting neemt daardoor ook het aantal ongevallen met deze voertuigen toe. De resultaten van de Monitor... Lees meer

Dieptestudie naar ongevallen met speed-pedelecs

Projectnr: S17.03 | Status: Lopend, Begindatum: 18 apr 2017, Einddatum:
Met bijlagen:
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer,
Met de introductie van de speed-pedelec is een nieuw type langzaam gemotoriseerd verkeer aan het segment toegevoegd. Met ingang van 1 januari 2017 moet dit voertuig binnen de bebouwde kom op de...... Lees meer

Diepteonderzoek naar ongevallen met snorfietsen op fietspaden binnen de bebouwde kom

Projectnr: S17.03 | Status: Afgerond, Begindatum: 01 jan 2017, Einddatum: 01 okt 2017
Met bijlagen:
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Fiets, Gemotoriseerde tweewieler, Infrastructuur, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer,
De indruk bestaat dat het de afgelopen jaren steeds drukker is geworden op fietspaden. Daarnaast is de verkeerssamenstelling op die fietspaden fors gewijzigd; er zijn bredere en snellere voertuigen... Lees meer

Veiligheid stedelijke infrastructuur

Projectnr: S17.11 | Status: Lopend, Begindatum: 01 jan 2017, Einddatum: 31 dec 2017
Met bijlagen:
Trefwoorden: Infrastructuur,
Dit project bestaat uit twee individuele deelprojecten: S17.11-a Bevorderen doelmatigheid veiligheidsscreening stedelijke infrastructuur S17.11-b Veilige 50km/uur-wegen

Bevorderen doelmatigheid veiligheidsscreening stedelijke infrastructuur

Projectnr: S17.11-a | Status: Lopend, Begindatum: 01 jan 2017, Einddatum: 31 dec 2017
Met bijlagen:
Trefwoorden: Infrastructuur, Visie & beleid,
Ditt onderzoek zal leiden tot een instrument waarmee met een beperkt aantal te verzamelen gegevens een zo goed mogelijke schatting gegeven kan worden van de mate van onveiligheid van infrastructuur... Lees meer

Naleving van richtlijnen voor seniorenproof wegontwerp

Projectnr: S17.07-b | Status: Lopend, Begindatum: 01 jan 2017, Einddatum: 31 dec 2017
Met bijlagen:
Trefwoorden: Infrastructuur, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer,
Een specifiek seniorenproof wegontwerp richt zich op wat ouderen kunnen en nodig hebben om veilig mobiel te blijven. Met een groeiend aantal ouderen in het verkeer maakt het noodzakelijk dat de...... Lees meer

Veilige infrastructuur, ook voor ouderen

Projectnr: S17.07-a | Status: Lopend, Begindatum: 01 jan 2017, Einddatum: 31 dec 2017
Met bijlagen:
Trefwoorden: Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer,
Het project heeft als uitgangspunt dat ouderen zoveel mogelijk mobiel moeten blijven en dat hun (bestaande) fiets- en autoverplaatsingen zoveel mogelijk gefaciliteerd moeten worden. Het... Lees meer