Er zijn 14 documenten gevonden.

Openbare en voertuigverlichting

31 jul 2018
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Infrastructuur, Technologie & ITS,
Visuele informatie is voor verkeersdeelname van groot belang. Zowel openbare verlichting als voertuigverlichting helpt om in het donker de verkeerssituatie te (over)zien en om zelf gezien te worden... Lees meer

Jaarverslag 2017

2017 was een belangrijk jaar voor de verkeersveiligheid. De ontwikkeling van het aantal verkeersslachtoffers is al langere tijd ongunstig - er moest dus écht iets gebeuren. Het was dan ook goed...... Lees meer

Onderzoek

Met bijlagen:
SWOV-onderzoek is verdeeld over tien thema’s en wordt uitgevoerd binen een jaarprogramma. Dit programma wordt jaarlijks overeengekomen met het ministerie van IenW. Daarnaast voert SWOV... Lees meer

Projecten

Naast de projecten die in 2017 afgerond zijn, zijn er projecten met een langere looptijd. Meer informatie over alle SWOV-onderzoeksprojecten voor verschillende opdrachtgevers vindt u onder Onderzoek... Lees meer

Samenwerking

Een groot deel van het SWOV-onderzoek wordt gedaan in opdracht van het ministerie van IenW. De laatste jaren wordt het onderzoek voor andere opdrachtgevers steeds belangrijker en neemt aanzienlijk... Lees meer

Feiten en cijfers

SWOV-kennis is openbaar en wordt gedeeld met iedereen die onze kennis beroepsmatig kan gebruiken. De SWOV-website neemt bij de kennisverspreiding een steeds belangrijker plaats in. Feiten &...... Lees meer

Internationaal

Naast het verrichten van onderzoek voor Nederlandse opdrachtgevers, is SWOV ook internationaal actief. Vaak is dit samen met Europese partners in EU-projecten op het gebied van verkeersveiligheid... Lees meer

Bijzondere gebeurtenissen

Sinds een aantal jaren organiseert SWOV themabijeenkomsten voor betrokkenen en geïnteresseerden over een actueel of belangrijk onderwerp: de zogeheten Kenniscafés. In 2017 vonden twee van deze...... Lees meer

Organisatie en personeel

Dr. Peter van der Knaap is sinds 1 juni 2013 directeur-bestuurder SWOV. Samen met de Raad van Toezicht (RvT) is hij verantwoordelijk voor de strategie en positie van SWOV en zorgt voor een solide...... Lees meer