Er zijn 31 documenten gevonden.

Rijden onder invloed van alcohol

30 jun 2018
Trefwoorden: Risico's, Mens, gedrag & verkeer,alcolock
In 2015 vielen naar schatting 12%-23% van de verkeersdoden in Nederland als gevolg van alcohol in het verkeer. Dit komt neer op een aantal van 75 tot 140 verkeersdoden. In 2017 reed 1,4% van de...... Lees meer

30km/uur-gebieden

31 mei 2018
Trefwoorden: Infrastructuur,
Een 30km/uur-gebied wordt ook wel een ‘zone 30’ of ‘verblijfsgebied’ genoemd. Het gebied ligt meestal binnen de bebouwde kom en bestaat uit aaneengesloten erftoegangswegen met een snelheidslimiet van... Lees meer

Privacystatement

SWOV gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van SWOV diensten en producten. SWOV neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van...... Lees meer

Verkeersveiligheidscijfers

SWOV maakt voor haar onderzoek gebruik van verschillende gegevensbronnen. Sommige van deze bronnen zijn openbaar, andere zijn dat niet. De SWOV-website presenteert een aanzienlijk deel van de... Lees... Lees meer

Verkeersveiligheidscijfers: verkeersprestaties

Verkeerprestaties Totaal Auto Brandstof Eigenaar Nationaliteit Ouderdom Alle kenmerken Bestelauto Brandstof Nationaliteit Ouderdom Alle kenmerken Bus Soort Nationaliteit Ouderdom Alle kenmerken...... Lees meer

Verkeersveiligheidscijfers: infrastructuur

Rotondes Weglengte (NWB) CBS Statistiek van de wegen 1985-1999        

Verkeersveiligheidscijfers: varia

Inwoners Geslacht Leeftijd Leeftijdsverdeling Alle kenmerken Doodsoorzaken Leeftijd Trend Draaitabel Rijden onder invloed Grafiek Draaitabel Overig Rijbewijsbezit (OVG) Verkeersovertredingen

Verkeersveiligheidscijfers: risico

Risico per vervoermiddel Werkelijk aantal doden - reizigerskilometers Risico Werkelijk aantal doden Reizigerskilometers Ernstig gewonden per 100.000 inwoners Grafiek Draaitabel Ernstig gewonden-...... Lees meer

Verkeersveiligheidscijfers: verkeersongevallen

BRON (Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland) Ongevallen Botspartner Infrastructuur Regio Draaitabel Export Bestuurders Persoonskenmerken Draaitabel Export Werkelijke aantallen... Lees... Lees meer

Spookrijden

01 apr 2018
Trefwoorden: Risico's, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer,
In deze factsheet definiëren we spookrijden als ‘een auto die op een weg met gescheiden rijbanen op de verkeerde rijbaan en dus tegen het verkeer in rijdt’. Het gaat dan voornamelijk om autosnelwegen... Lees meer