Er zijn 2 documenten gevonden.

30km/uur-gebieden

31 mei 2018
Trefwoorden: Infrastructuur,
Een 30km/uur-gebied wordt ook wel een ‘zone 30’ of ‘verblijfsgebied’ genoemd. Het gebied ligt meestal binnen de bebouwde kom en bestaat uit aaneengesloten erftoegangswegen met een snelheidslimiet van... Lees meer

Privacystatement

SWOV gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van SWOV diensten en producten. SWOV neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van...... Lees meer