Er zijn 7 documenten gevonden.

Het effect van alcohol-, drugs- en geneesmiddelengebruik op het letselrisico van automobilisten

Publicatie/rapport R-2002-14
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Mathijssen, M.P.M.; Koornstra, drs. M.J.; Commandeur, dr. J.J.F.
Trefwoorden: Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Vervoerswijzen, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Internationaal,drunkenness
Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de mogelijkheden om de risico’s vast te stellen die verbonden zijn aan het gebruik van alcohol, drugs en psychoactieve geneesmiddelen door... Lees meer

Bronnen voor een meta-analyse van de relatie tussen omgevingskenmerken en verkeersgedrag

Publicatie/rapport D-2002-6
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Davidse, Drs. R.J.; Driel, ir. C.J.G. van
Trefwoorden: Infrastructuur, Vervoerswijzen, Educatie, Risico's, Mens, gedrag & verkeer,carriageway marking
Dit rapport bevat een verantwoording voor de gemaakte keuzes in de voorbereidende fase van een meta-analyse van de relatie tussen wegomgeving en verkeersgedrag en geeft een beschrijving van de...... Lees meer

Rijden onder invloed in Nederland en het politietoezicht daarop

Publicatie/rapport R-2001-8
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Mathijssen, M.P.M.
Trefwoorden: Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Verkeersveiligheid in cijfers, Internationaal, Vervoerswijzen, Visie & beleid, Educatie,drunkenness
In de periode van september 1999 tot maart 2000 heeft de SWOV in tien Nederlandse politieregio’s het alcoholgebruik van automobilisten in kaart gebracht. Het betreft politieregio’s waar een regionaal... Lees meer

Methodiek voor koppeling van registratiebestanden

Publicatie/rapport D-2002-5
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Polak, Dr. P.H.; Bijleveld, drs. F.D.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Vervoerswijzen, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Overige vervoerswijzen, Infrastructuur, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie,...
In een eerder SWOV-onderzoek (Polak, 2001) is een koppeling gemaakt tussen de bestanden van verkeersslachtoffers zoals door de politie geregistreerd en van ziekenhuisopnamen zoals door de... Lees meer

Duurzaam veilige weg goedkoper dan verkeersdode

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2002 : Dijkstra, A.; Janssen, T. ; Schoon, C.

Lessen voor veiliger op de brommer: Korte rijopleiding alléén onvoldoende

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2002 : Goldenbeld, Ch.

SWOVschrift 90

Publicatie/tijdschrift
issn: 1380-7021
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): SWOV