Er zijn 50 documenten gevonden.

Road Safety Audit, tools, procedures, and experiences: a literature review and recommendations

Publicatie/rapport D-99-5
Gepubliceerd: 1999 (SWOV): Kooi, Ir. R.M. van der, (ed.)
Trefwoorden: Infrastructuur, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Technologie & ITS, Internationaal,audit
Introduction This report describes tools and procedures established in different countries which apply Road Safety Audits (RSA). These RSAs are utilized to identify potential safety problems and...

Safety standards for express roads

Publicatie/rapport D-99-4
Gepubliceerd: 1999 (SWOV): Hummel, Drs. Ing. T
Trefwoorden: Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers,motorway
The objective of the SAFESTAR project is the formulation of design standards or recommendations exclusively based on safety arguments. Workpackage 3 (WP3) of SAFESTAR, of which this report is the...

Schatting van de effecten van verlaging van de wettelijke limiet voor alcoholgebruik in het verkeer

Publicatie/rapport R-99-11
Gepubliceerd: 1999 (SWOV): Mathijssen, M.P.M
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Internationaal, Vervoerswijzen, Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid, Educatie,blood alcohol...
De SWOV heeft geprobeerd een inschatting te maken van de mogelijke effecten van verlaging van de wettelijke limiet voor het bloedalcoholgehalte van automobilisten, al of niet met een intensivering... Lees meer

Self-reported behaviours and attitudes of young European drivers

Publicatie/rapport D-99-7
Gepubliceerd: 1999 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Educatie, Visie & beleid, Handhaving, Infrastructuur, Verkeersveiligheid in cijfers, Internationaal,driver
In the European project ‘SARTRE', a representative survey of drivers was conducted in fifteen European countries. SARTRE stands for 'Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe'. One of the aims...

Specific safety measures for emergency lanes and shoulders of motorways

Publicatie/rapport D-99-1
Gepubliceerd: 1999 (SWOV): Braimaister, Dr. Ir. L.
Trefwoorden: Infrastructuur, Risico's, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Verkeersveiligheid in cijfers, Technologie & ITS, Internationaal,traffic lane
This workpackage is one of seven workpackages of the European SAFESTAR project, launched by DG VII. Directing on safety standards and recommendations for the Trans-European Roadway Network (TERN),...

SWOV-reports, publications, contributions and articles, 1985-1998

Publicatie/rapport R-99-2
Gepubliceerd: 1999 (SWOV): SWOV, Public Relations Department
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Internationaal,bibliography
This document contains lists of publications of research carried out by the SWOV Institute for Road Safety Research. Only reports and other publications written in other languages than Dutch are...

Veiligheid van een rotonde met vierkant fietspad in Venray

Publicatie/rapport R-99-17
Gepubliceerd: 1999 (SWOV): Minnen, J. van
Trefwoorden: Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Risico's, Visie & beleid, Verkeersveiligheid in cijfers, Internationaal,roundabout
De gemeente Venray heeft voor de rotonde op de kruising Oostsingel - Stationsstraat een specifieke vormgeving gekozen, waarbij het fietspad rond het plein een vierkante vorm heeft. De rotonde ligt... Lees meer

Verkeersonveiligheid van brom- en snorfietsers

Publicatie/rapport R-99-18
Gepubliceerd: 1999 (SWOV): Bos, J.M.J
Trefwoorden: Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Vervoerswijzen, Internationaal,moped rider
In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de omvang van de verkeersonveiligheid van brom- en snorfietsers, en de grootte van het risico dat de verschillende typen en...... Lees meer

Verkeersveiligheid in Noord-Brabant

Publicatie/rapport R-99-8
Gepubliceerd: 1999 (SWOV): Brouwer, Dra. M. ; Wegman, Ir. F.C.M
Trefwoorden: Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Vervoerswijzen, Technologie & ITS, Infrastructuur, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Educatie, Internationaal,injury
De provincie Noord-Brabant heeft te maken met een relatief hoog niveau van verkeersonveiligheid in vergelijking met de rest van Nederland. Aan de SWOV is verzocht een studie te verrichten naar...... Lees meer

Verkeersveiligheidstermen Nederlands-Engels en Engels-Nederlands

Publicatie/rapport D-99-6
Gepubliceerd: 1999 (SWOV): Harris, S. MA ; Vorst, Drs. A.A.L. van der
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Educatie,dictionary
Dit rapport bevat een lijst met termen op het gebied van de verkeersveiligheid en verkeer en vervoer met een Engelstalige vertaling van die termen. Het rapport is bedoeld voor Nederlandse en Vlaamse... Lees meer