Er zijn 104 documenten gevonden.

De opzet van het congres.

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1984 (ANWB): Kranenburg, A.

Dynamische systeembenadering van de verkeersonveiligheid; het fasemodel van het vervoers- en verkeers (onveiligheids)proces (VV 1.3)

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1984 (Orgaan voor Postacademisch onderwijs in de technische wetenschappen PATO, Intersectie Verkeerskunde): Asmussen, E.; Kranenburg, A.

Het bepalen van probleemgebieden en prioriteiten ter zake van de verkeersonveiligheid + Bijlage A. Verkeers-en verkeersonveiligheidsindicatoren en B. Is het combineren van indicatoren mogelijk? (VV 1.2)

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1984 (Orgaan voor Postacademisch onderwijs in de technische wetenschappen PATO, Intersectie Verkeerskunde): Wegman, F.C.M.

Het verschijnsel (VV1.1)

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1984 (Orgaan voor Postacademisch onderwijs in de technische wetenschappen PATO, Intersectie Verkeerskunde): Asmussen, E.

Het voorbereiden van verkeers(infrastructurele) maatregelen op gemeentelijk niveau (VV 3.2)

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1984 (Orgaan voor Postacademisch onderwijs in de technische wetenschappen PATO, Intersectie Verkeerskunde): Boot, T.J.P.M.

Integrale beheersing van de verkeersveiligheid (VV 6)

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1984 (Orgaan voor Postacademisch onderwijs in de technische wetenschappen PATO Intersectie Verkeerskunde): SWOV

International Calibration Study of Traffic Conflicts Techniques.

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1984 (Springer-Verslag): Asmussen, E.; Oppe, S.

Kennis en maatregelen terzake van de botsfase (mathematische modellen, vehicle dynamics) (VV 5.2)

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1984 (Orgaan voor Postacademisch onderwijs in de technische wetenschappen PATO, Intersectie Verkeerskunde): Kranenburg, A.; Heijer, T.