Er zijn 1 documenten gevonden.

Rotondes binnen de bebouwde kom

Publicatie/brochure
Gepubliceerd: 1996 (Werkgroep Infrastructuur ROV Noord-Holland / SWOV): Werkgroep Infrastructuur ROV Noord-Holland / SWOV