Er zijn 163 documenten gevonden.

Evaluatie van display- en dashboard-informatie in een zelfrijdende auto

SWOV – Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid wil meer te weten komen over verschillende manieren waarop een zelfrijdende auto informatie aan zijn bestuurder kan aanbieden. SWOV... Lees meer

Voetgangers

27 jul 2020
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Voetganger,
Een voetgangersongeval is alleen een verkeersongeval als er een rijdend voertuig bij betrokken is. Tussen 2010 en 2019 zijn er per jaar gemiddeld 59 voetgangers overleden als gevolg van een... Lees... Lees meer

Zelfrijdend busje: Wat vindt u ervan?

Sinds enige tijd rijden er zelfrijdende busjes van en naar ziekenhuizen in Den Haag (HagaZiekenhuis locatie Leyweg, vanaf mei 2019) en in Scheemda (Ommelander Ziekenhuis Groningen, vanaf augustus...... Lees meer

Personeel & organisatie

Binnen SWOV heerst een goed onderzoeksklimaat en een open en collegiale werksfeer. De onderzoekers hebben diverse academische achtergronden, zoals natuurkunde, wiskunde, psychologie, bestuurskunde... Lees meer

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bepaalt de SWOV-strategie en stelt daarnaast de volgende zaken vast: begrotingen, financiële verslagen, aanvragen tot verlening van de doelsubsidie, financieel... Lees meer

Programma-adviesraad

De Programma-Adviesraad (PAR) bestaat uit vertegenwoordigers van partijen die belang hebben bij de resultaten van het SWOV-onderzoek: de rijksoverheid, de provinciale en lokale overheid, particuliere... Lees meer

Wetenschappelijke adviesraad

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van SWOV heeft als taak het bestuur en de directie van SWOV te adviseren en zo de onderzoekskwaliteit te bevorderen. De leden van de WAR vertegenwoordigen...... Lees meer

Financiële verantwoording

Het jaar 2019 is afgesloten met een positief operationeel resultaat, dat voor 2019 uitkomt op € 155.851. Dat is een verheugend feit na twee jaren van een - conform begroting - negatief resultaat en... Lees meer

Jaarverslag 2019

In 2019 zagen we helaas dat het nog steeds niet de goede kant op gaat met de verkeersveiligheid: de dalende trend in het aantal verkeersdoden is tot stilstand gekomen en lijkt vanaf 2013 zelfs om te... Lees meer