Er zijn 91 documenten gevonden.

SWOV: Geef verkeersveiligheid prominente plek bij (her)inrichting stedelijk gebied

Met bijlagen:
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Voetganger, Fiets, Gemotoriseerde tweewieler, Personenauto, Infrastructuur, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer,stad
De ruimtelijke inrichting van steden heeft invloed op de verkeersveiligheid. De manier waarop een stad is ingericht, is achteraf moeilijk aan te passen. Daarom is het goed om vanaf de start bij...

Circa 3900 EU-verkeersdoden minder in 2020; aantal daalde afgelopen 10 jaar het minst in Nederland

Met bijlagen:
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Internationaal,monitoring
Vorig jaar zijn er in de EU ca. 3900 verkeersdoden minder gevallen dan 2019 (-17%) De afgelopen 10 jaar is het aantal verkeersdoden in de EU met 37% gedaald. De doelstelling die de EU zich had...

Onderzoek naar dodelijke verkeersongevallen in Noord-Brabant 2018-2019: wegen veiliger inrichten

Met bijlagen:
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Fiets, Gemotoriseerde tweewieler, Personenauto, Overige vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer,...
In de periode 2018-2019 vonden in de provincie Noord-Brabant 221 verkeersongevallen met dodelijke afloop plaats, waarbij 243 mensen om het leven kwamen. De ongevalstypen die hierbij het meest...

Verenigde Naties: verlaag snelheidslimiet binnen de kom naar 30 km/uur

Trefwoorden: Infrastructuur, Visie & beleid, Internationaal,snelheid
De Verenigde Naties roepen op tot een wereldwijde verlaging van de snelheidslimiet naar 30 km/uur daar waar mensen lopen, leven en spelen in het kader van de Global Road Safety Week die maandag 17...

Groot Verkeersveiligheidsdebat: nieuw kabinet moet nu doorpakken op verkeersveiligheid

Met bijlagen:
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid,
Om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen moet het nieuwe kabinet een duidelijke verkeersveiligheidsambitie formuleren voor de komende 10 jaar en daar deugdelijke financiële middelen aan te... Lees meer

Verkeersdoden in Nederland

14 apr 2021
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid,Cijfers
Deze factsheet gaat over verkeersdoden: het jaarlijkse aantal in Nederland, de ontwikkeling daarin sinds 1950 en veelgebruikte kenmerken zoals vervoerswijze, leeftijdsgroepen en ongevalslocaties. Het... Lees meer

Nederlandse verkeersveiligheid in internationaal perspectief

02 apr 2021
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Internationaal,
Deze factsheet plaatst de verkeersveiligheid in Nederland in internationaal perspectief. Het aantal ernstig verkeersgewonden is slecht vergelijkbaar, daarom kijken we vrijwel uitsluitend naar... Lees... Lees meer

Niveau verkeersveiligheidskennis gemeenteambtenaren verschilt sterk per kennissoort

Met bijlagen:
Trefwoorden: Visie & beleid, Educatie,cursus
Het niveau van verkeersveiligheidskennis bij gemeenteambtenaren verschilt sterk per kennissoort, blijkt uit een SWOV-enquête.

SWOV-gastonderzoeker Rob Methorst gepromoveerd

Met bijlagen:
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer,voetgangers
Op 3 februari 2021 is SWOV-gastonderzoeker Rob Methorst aan de TU Delft gepromoveerd op zijn proefschrift Exploring the Pedestrians Realm - An overview of insights needed for developing a...

SWOV-onderzoekprogramma 2021: van de effecten van lachgas tot de interactie met zelfrijdende auto’s

Met bijlagen:
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Internationaal,jaarprogramma
Hoe zorgen we ervoor dat de interactie tussen automobilist en zelfrijdende auto veilig verloopt? En hoe reageren de andere weggebruikers erop? Wat is het effect van lachgas op het rijgedrag? Op deze...