Er zijn 4 documenten gevonden.

De invloed van sociale en culturele factoren op mobiliteit en verkeersveiligheid

Publicatie/rapport R-2005-7
Gepubliceerd: 2005 (SWOV): Schoon, Ing. C.C.
Trefwoorden: Visie & beleid, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Internationaal, Overige...
Deze omgevingsverkenning naar de invloed van sociale en culturele factoren is een van de eerste omgevingsverkenningen door de SWOV. In deze omgevingsverkenning staan vooral maatschappelijke... Lees... Lees meer

De Verkeersveiligheidsverkenner gebruikt in de regio

Publicatie/rapport R-2005-6
Gepubliceerd: 2005 (SWOV): Janssen, Ir. S.T.M.C.
Trefwoorden: Technologie & ITS, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Risico's, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Internationaal,software
In het concept van het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) uit het jaar 2000 is als doel gesteld dat er in 2010 niet meer dan 750 doden en 14.000 ziekenhuisgewonden in het verkeer mogen vallen... Lees meer

Sustainable Safety in the Netherlands: the vision, the implementation and the safety effects

Publicatie/rapport R-2005-5
Gepubliceerd: 2005 (SWOV): Wegman (SWOV), Fred; Dijkstra (SWOV), Atze; Schermers (AVV), Govert; Vliet (AVV), Pieter van
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Infrastructuur, Handhaving, Educatie, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Technologie & ITS,...
Human errors play a vital role in road crashes. This paper deals with the prevention of human errors by proper road planning, road design and improving existing roads within the framework of the...

De waardering van bespaarde verkeersdoden

Publicatie/rapport R-2005-4
Gepubliceerd: 2005 (SWOV): Wesemann (SWOV), Mr. P.; Blaeij (VU), dr. A.T. de; P. Rietveld (VU), prof. dr.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Risico's, Vervoerswijzen, Internationaal,cost
Verkeersongevallen leiden tot allerlei maatschappelijke kosten, waaronder immateriële schade. Bij immateriële schade, of 'human losses', gaat het om verlies aan kwaliteit van leven voor slachtoffers... Lees meer