Er zijn 56 documenten gevonden.

Kennis op maat voor regio en Rijk

Publicatie/rapport R-97-17
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Brouwer, Drs. M. ; Mulder, Ing. J.A.G
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Fiets, Gemotoriseerde tweewieler, Personenauto, Vracht- en bestelverkeer,...
De Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) heeft de SWOV gevraagd een voorstel uit te werken voor een pakket van basisfaciliteiten dat optimaal tegemoet komt aan de behoeften van de gebruikers ervan... Lees meer

Kosten van verkeersletsels

Publicatie/rapport D-97-1
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Wesemann, Mr. P.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Visie & beleid, Infrastructuur, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie, Internationaal, Overige...
In 1995 heeft de SWOV onderzoek gedaan naar de totale kosten van verkeersongevallen in 1993. De kosten als gevolg van letsels, al dan niet met dodelijke afloop, bedroegen ongeveer 4,8 miljard gulden... Lees meer

Literatuuronderzoek voertuigkering H4-niveau

Publicatie/rapport R-97-49
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Pol, Ing. W.H.M. van de
Trefwoorden: Infrastructuur, Vervoerswijzen, Fiets, Gemotoriseerde tweewieler, Personenauto, Vracht- en bestelverkeer, Technologie & ITS, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Mens, gedrag &...
Er zijn nog niet veel proeven op ware schaal op H4-niveau uitgevoerd volgens de prEN1317-1norm en de prEN 1317-2-norm. Daarom zijn in de literatuur maar enkele H4-proeven te vinden. Behalve deze H4... Lees meer

Masterplan fiets en verkeerveiligheid

Publicatie/rapport R-97-16
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Noordzij, Drs. P.C. ; Blokpoel, A
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Internationaal,cyclist
Het Masterplan Fiets is gestart in 1990 en liep tot en met 1996. In verband met de beëindiging van het project is de ontwikkeling van de veiligheid van fietsers onderzocht. Aanvullend is een... Lees... Lees meer

Nederlandse rapportage SARTRE 2

Publicatie/rapport R-97-26
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Risico's, Infrastructuur, Handhaving, Technologie & ITS, Overige vervoerswijzen, Internationaal...
In 1996 is voor de tweede maal het grootschalige enquête-onderzoek SARTRE (‘Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe') uitgevoerd. Indeze enquête wordt een representatieve steekproef van...... Lees meer

Ontwikkelingen in de kennis over de fiets en fietsvoorzieningen

Publicatie/rapport R-97-38
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Dijkstra, Ir. A
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Mens, gedrag & verkeer, Infrastructuur, Visie & beleid, Risico's, Verkeersveiligheid in cijfers, Internationaal,bicycle
In 1993 is het handboek Tekenen voor de Fiets (C.R.O.W, 1993) verschenen, ook wel genoemd de Ontwerpwijzer Fietsvoorzieningen. DeOntwerpwijzer is nu vier jaar in gebruik. De toenmalige opdrachtgever... Lees meer

Overzicht van publikaties in 1996

Publicatie/rapport R-97-4
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): SWOV, Afdeling Voorlichting en Publiciteit
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Internationaal,bibliography
Dit document bevat een lijst met publikaties die in 1996 door of (mede) in opdracht van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV zijn uitgebracht

Politietoezicht in verkeer: garantie voor meer veiligheid?

Publicatie/rapport D-97-5
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch
Trefwoorden: Handhaving, Mens, gedrag & verkeer, Risico's, Infrastructuur, Vervoerswijzen, Technologie & ITS, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Educatie, Internationaal,police
In deze notitie stelt de SWOV de bijdrage van het politietoezicht aan de verkeersveiligheid aan de orde, waarbij de verschillende kanten van het toezicht worden belicht. De notitie beperkt zich...... Lees meer

Project Roodlicht en snelheid PROROS

Publicatie/rapport R-97-35
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Oei, Ir. H.L.; Catshoek, Ir. J.W.D.; Varkevisser, G.A.; Bos, J.M.J
Trefwoorden: Infrastructuur, Handhaving, Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Visie & beleid, Educatie, Internationaal,red light
In het kader van het ‘Project Rood-licht en Snelheid' (PROROS) heeft de Dienst Verkeerspolitie Amsterdam/Amstelland in de periode 1993-1997 (a)snelheidscontroles gehouden op een zestigtal wegen in... Lees meer

Rapporten, publikaties, brochures en artikelen 1987 t/m 1996

Publicatie/rapport R-97-3
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): SWOV
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Internationaal,bibliography
Dit document bevat een lijst met publikaties die door of (mede) in opdracht van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV zijn uitgebracht in de jaren 1987 t/m 1996