Er zijn 42 documenten gevonden.

Voorwaarden invoering 30 km/uur binnen de bebouwde kom

Publicatie/rapport R-97-21
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Minnen, J. van
Trefwoorden: Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Visie & beleid, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Technologie & ITS, Internationaal,speed limit
In deze studie is nagegaan welke eisen minimaal aan de inrichting van 30km/uur-gebieden gesteld zouden moeten worden. De nadruk werd op de minimumeisen gelegd met het oog op algemene invoering op...... Lees meer

Registratiegraad van in ziekenhuizen opgenomen verkeersslachtoffers

Publicatie/rapport R-97-15
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Polak, Dr. P.H
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Internationaal,data bank
De aanleiding voor dit onderzoek naar de registratiegraad van verkeersslachtoffers die in een ziekenhuis zijn opgenomen (de doelpopulatie), is dat bekend is dat de politie niet alle... Lees meer