Er zijn 42 documenten gevonden.

Video-evaluatie 'fietsstraat' Utrecht

Publicatie/rapport R-97-28
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch.; Schagen, Drs. I.N.L.G. van
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Personenauto, Vracht- en bestelverkeer, Technologie & ITS, Handhaving, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Risico's, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer...
In het kader van een experiment zijn in 1996 in Burgemeester Reigerstraat te Utrecht enkele fysieke aanpassingen aangebracht, waaronder een versmalling voor de rijbaan voor het auto- en fietsverkeer... Lees meer

Voorwaarden invoering 30 km/uur binnen de bebouwde kom

Publicatie/rapport R-97-21
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Minnen, J. van
Trefwoorden: Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Visie & beleid, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Technologie & ITS, Internationaal,speed limit
In deze studie is nagegaan welke eisen minimaal aan de inrichting van 30km/uur-gebieden gesteld zouden moeten worden. De nadruk werd op de minimumeisen gelegd met het oog op algemene invoering op...... Lees meer