Er zijn 42 documenten gevonden.

The impact of driver monitoring with vehicle data recorders on accident occurrence

Publicatie/rapport R-97-8
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Wouters, Drs. P.J. ; Bos, J.M.J
Trefwoorden: Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Visie & beleid, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie,behaviour
Human behaviour is a determining factor in road safety. For this reason, it is of crucial importance to encourage people to behave safely in traffic. It is known that people aware of being observed...

The safety effects of Daytime Running Lights

Publicatie/rapport R-97-36
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Koornstra, Drs. M.J.; Bijleveld, Drs. F; Hagenzieker, Drs. M.P
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid, Handhaving, Educatie, Internationaal,dipped...
History The original reason for the use of Daytime Running Lights (DRL) was not the improvement of vehicle visibility. The use of DRL seems to have originated in 1961 as a campaign to operate motor...

Toetsing duurzaam-veilig karakter van het wegennet in West-Zeeuwsch-Vlaanderen

Publicatie/rapport R-97-29
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Noordzij, drs. P.C.; Gundy, Drs. C.M.; Dijkstra, Ir. A
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Technologie & ITS, Internationaal,evaluation (assessment)
De verkeersveiligheid in de provincie Zeeland, met name in West-Zeeuwsch-Vlaanderen (WZV), steekt in een aantal opzichten ongunstig af bij die in de overige gebieden in Nederland. De regionale...... Lees meer

Uniformering voorrangsregeling

Publicatie/rapport R-97-24
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Catshoek, Ir. J.W.D
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Infrastructuur, Verkeersveiligheid in cijfers, Internationaal,safety
Met het oog op de duurzaam-veilige inrichting van het wegennet wordt veel belang gehecht aan de uniforme toepassing van voorrangsregelingen. Concreet houdt de ‘duurzaam-veilig'-filosofie op het punt... Lees meer

Urban Safety Management in Europe

Publicatie/rapport R-97-57
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Wouters, Drs. P.I.J
Trefwoorden: Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Infrastructuur, Visie & beleid, Technologie & ITS, Risico's, Verkeersveiligheid in cijfers, Internationaal,accident prevention
The present study concerns the initial stage of the DUMAS project: ‘Developing Urban Management and Safety', a project of the research programme of the Directorate General for Transport of the...

Veilige uitritconstructies in het Westland

Publicatie/rapport R-97-33
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Minnen, J. van
Trefwoorden: Infrastructuur, Risico's, Vervoerswijzen, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Internationaal,exit
In het Westland blijkt de verkeersonveiligheid bij uitritten een groot probleem. De regio kent wegen waarop (a) veel uitritten uitkomen en (b) het (brom)fietsverkeer in twee richtingen rijdt op...... Lees meer

Verkeersmodellen, binnengebieden en verkeersonveiligheid

Publicatie/rapport R-97-10
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Poppe, F.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Overige vervoerswijzen,model...
De ministeries van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu hebben in 1994 een aantal activiteiten in gang gezet om de bestaande Evaluatiemodule Verkeer en...... Lees meer

Verkeersveiligheidskaart van de Hoeksche Waard

Publicatie/rapport R-97-14
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Sluis, Ir. J. van der ; Braimaister, Dr.Ir. L
Trefwoorden: Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Visie & beleid, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Vervoerswijzen, Internationaal,map
In dit rapport worden twee overzichten gegeven van de verkeers(on)veiligheid in de Hoeksche Waard: het aantal letselongevallen per wegvak/kruispunt over de periode 1992 t/m 1995, en het aantal...... Lees meer

Verkeersveiligheidsrapportage: een prototype voor de provincie Utrecht

Publicatie/rapport R-97-11
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Davidse, Drs. R.J
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Handhaving, Internationaal, Vervoerswijzen, Infrastructuur, Technologie & ITS,safety
In de jaren negentig is het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in de provincie Utrecht geleidelijk aan afgenomen. Waren er in 1985 nog 91 verkeersdoden in Utrecht, in 1995 was dat aantal gedaald... Lees meer

Video-evaluatie 'fietsstraat' Utrecht

Publicatie/rapport R-97-28
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch.; Schagen, Drs. I.N.L.G. van
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Personenauto, Vracht- en bestelverkeer, Technologie & ITS, Handhaving, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Risico's, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer...
In het kader van een experiment zijn in 1996 in Burgemeester Reigerstraat te Utrecht enkele fysieke aanpassingen aangebracht, waaronder een versmalling voor de rijbaan voor het auto- en fietsverkeer... Lees meer