Er zijn 50 documenten gevonden.

Risico's op verkeersaders binnen de bebouwde kom

Publicatie/rapport R-96-64
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Poppe, F
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Risico's, Verkeersveiligheid in cijfers, Infrastructuur, Internationaal,traffic
Een van de activiteiten in het Onderzoekjaarplan 1995 van de SWOV is het actualiseren van de risicogegevens voor een aantal wegtypen - de zogenaamde ‘kencijfers'. In dit rapport wordt verslag gedaan... Lees meer

Snelheidsbeheersing op 50 km/uur-wegen

Publicatie/rapport D-96-3
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Catshoek, Ir. J.W.C.
Trefwoorden: Risico's, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Handhaving, Internationaal,speed
In dit rapport wordt de snelheidsbeheersing op 50 km/uur-wegen behandeld. Het snelheidsprobleem wordt geschetst, het belang van het structureel meten (monitoren) van rijsnelheden op verkeersaders...... Lees meer

Snelheidscampagne 1995 in Eindhoven

Publicatie/rapport R-96-31
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Oei, Ir. H.L. ; Goldenbeld, Dr. Ch
Trefwoorden: Risico's, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Educatie, Vervoerswijzen, Technologie & ITS, Internationaal,speed
In de gemeente Eindhoven is in 1995 (van maart tot en met december) binnen de bebouwde kom een snelheidscampagne gehouden op verkeersstraten, volgens dezelfde methode zoals die is toegepast op...... Lees meer

Snelheidscampagne in Zuid-Oost Friesland in 1995

Publicatie/rapport R-96-61
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Oei, Ir. H.L. ; Goldenbeld, Dr. Ch
Trefwoorden: Risico's, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Educatie, Vervoerswijzen, Internationaal,speed
Op basis van de resultaten van het evaluatie-onderzoek van de snelheidscampagne in 1994, waar de inzet aan manuren voor snelheidscontrole ongeveer de helft was dan gepland, is besloten tot een...... Lees meer

Speed policy in The Netherlands and Speed Management Research at the SWOV

Publicatie/rapport D-96-15
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Oei, Ir. H.L.
Trefwoorden: Risico's, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Visie & beleid, Verkeersveiligheid in cijfers, Internationaal,speed
Government objective on speed is to reduce the level of speeders on main urban and secondary rural roads to maximally 10% in the year 2000. Toenable monitoring the speed level a design for a traffic...

The Road Safety Information Systems RIS: A Tool for Decision Makers

Publicatie/rapport D-96-2
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Wesemann, Mr. P. ; Brouwer, Drs. M.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Internationaal,policy
The subject of this lecture is the use of knowledge in the preparation and evaluation of road safety policy. The following subjects will be dealt with: the organization of Dutch road safety policy;...

The role of the safety aspect in European road design

Publicatie/rapport D-96-5
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Slop, Ir. P
Trefwoorden: Infrastructuur, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Technologie & ITS, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Handhaving, Educatie, Internationaal,highway design
This study was carried out in cooperation with a number of other European institutes. Its objectives are to gather information about existing knowledge on the design of road infrastructure elements... Lees meer

Verificatie-onderzoek simulatieresultaten RWS-barrier

Publicatie/rapport R-96-6
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Pol, Ing. W.H.M. van de
Trefwoorden: Infrastructuur, Vervoerswijzen, Fiets, Gemotoriseerde tweewieler, Personenauto, Vracht- en bestelverkeer, Technologie & ITS, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in...
In 1990 heeft de SWOV een aantal simulaties uitgevoerd van aanrijdingen met een personenauto en een vrachtauto tegen de stalen RWS-barrier (Van de Pol, 1990; 1991) In 1993 zijn door de BASt twee...... Lees meer

Verkeersborden, bebakening en verkeersveiligheid

Publicatie/rapport R-96-9
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Noordzij, Drs. P.C. ; Hagenzieker, Drs. M.P
Trefwoorden: Infrastructuur, Handhaving, Technologie & ITS, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Educatie, Overige vervoerswijzen,...
Er is tot op heden weinig onderzoek verricht naar ongevallen die het gevolg zijn van de slechte kwaliteit respectievelijk het ontbreken van verkeersborden en wegbebakening. Het zou nuttig zijn uit te... Lees meer

Werking van ankerbouten in enkele soorten ondergrond

Publicatie/rapport R-96-53
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Pol, Ing. W.H.M. van de
Trefwoorden: Infrastructuur, Vervoerswijzen, Fiets, Gemotoriseerde tweewieler, Personenauto, Vracht- en bestelverkeer, Technologie & ITS, Risico's, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Mens...
In opdracht van de Bouwdienst van Rijkswaterstaat te Apeldoorn zijn door de SWOV simulaties verricht om in verschillende soorten wegdek de werking te beoordelen van ankerbouten in de stalen RWS-...... Lees meer