Er zijn 12 documenten gevonden.

Duurzaam-veilig West-Zeeuwsch-Vlaanderen: rondweg Oostburg

Publicatie/rapport R-96-37
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Pol, Ing. W.H.M. van de
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Infrastructuur, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Risico's, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie,...
In een duurzaam-veilig verkeers- en vervoerssysteem hebben gebiedsontsluitende wegen een vormgeving waarbij in tegengestelde richting rijdende voertuigen van elkaar gescheiden zijn. Op de rondweg...... Lees meer

Financiering van een duurzaam-veilig wegverkeerssysteem

Publicatie/rapport R-96-49
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Poppe, F. ; Muizelaar, Drs. J
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Vervoerswijzen, Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Overige vervoerswijzen, Internationaal,financing
De materiële kosten van de verkeersonveiligheid bedroegen in 1993 ruim 9miljard gulden. Dit is ongeveer 2% van het bruto binnenlands produkt, evenals in 1983, toen de kosten van de... Lees meer

GAMBIT: Integrated Programme of Road Safety Improvement in Poland

Publicatie/rapport R-96-42
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Wegman, Ir. F.C.M
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Handhaving, Educatie, Overige vervoerswijzen, Internationaal,safety
The GAMBIT-team produced a draft version of the final GAMBIT-report (GAMBIT, 1996). This report discusses this draft. An oral presentation of this paper has been presented during a special seminar in...

Het PROV onder de loep

Publicatie/rapport R-96-60
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch.; Hofhuis, Dr. ir. E.H. ; Gils, Drs. G. van
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Internationaal,traffic
Dit rapport doet verslag van een onderzoek ter evaluatie van het Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid (PROV). De evaluatie richtte zich op drie aspecten: de representativiteit van de...... Lees meer

Het voortgezet onderwijs en alcohol in het verkeer

Publicatie/rapport R-96-22
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Levelt, Dr. P.B.M
Trefwoorden: Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Educatie, Verkeersveiligheid in cijfers, Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid,...
Dit verslag vormt de eindrapportage van het project ‘Alcohol en verkeer in het voortgezet onderwijs'. Het betreft hier een project van Veilig Verkeer Nederland (VVN), het Nederlands Instituut voor... Lees meer

Meerjarenbeleidsplan Verkeersveiligheid voor de provincie Flevoland

Publicatie/rapport R-96-33A
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Twisk, Drs. D.A.M
Trefwoorden: Mens, gedrag & verkeer, Infrastructuur, Visie & beleid, Educatie, Handhaving, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Technologie & ITS, Overige vervoerswijzen,...
Het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid Flevoland (ROVF) constateert dat er, door het ontbreken van integraal verkeersveiligheidsbeleid in de provincie Flevoland, sprake is van versnippering... Lees meer

Ontwerp voor een verkeersmeetnet in de provincie Flevoland

Publicatie/rapport R-96-20
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Oei, Ir. H.L
Trefwoorden: Risico's, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Technologie & ITS, Handhaving, Overige vervoerswijzen, Internationaal,speed
In opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat heeft de SWOV een ontwerp gemaakt voor een snelheidsmeetnet voor de wegen buiten de bebouwde kom in de provincie Flevoland die... Lees meer

Ontwerp voor een verkeersmeetnet in de provincie Utrecht

Publicatie/rapport R-96-7
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Oei, Ir. H.L
Trefwoorden: Risico's, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Technologie & ITS, Handhaving, Overige vervoerswijzen, Internationaal,speed
In opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat heeft de SWOV een ontwerp gemaakt voor een snelheidsmeetnet voor de wegen buiten de bebouwde kom in de provincie Utrecht die een... Lees meer

Prognostic analysis of road safety in Poland

Publicatie/rapport R-96-41
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Koornstra, M.J.
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Handhaving, Educatie, Overige vervoerswijzen, Internationaal,safety
In 1994, the development of traffic as measured by passenger cars and road safety as measured by road fatalities has been analysed on the basis of the data from 1953 to 1993 inclusive for Poland by...

Risico's op autosnelwegen

Publicatie/rapport R-96-63
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Tromp, J.P.M. ; Poppe, F
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Risico's, Infrastructuur, Internationaal,calculation
Een van de activiteiten in het Onderzoekjaarplan 1995 van de SWOV is het actualiseren van de risicogegevens voor een aantal wegtypen - de zogenaamde ‘kencijfers'. In dit rapport wordt verslag gedaan... Lees meer