Er zijn 46 documenten gevonden.

Opbouw database kencijfers

Publicatie/rapport D-96-20
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Braimaister, Dr. Ir. L.G.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Technologie & ITS, Visie & beleid, Educatie, Infrastructuur, Vervoerswijzen, Risico's, Mens, gedrag & verkeer,data base
In het kader van dit onderzoek is een prototype-programma ontwikkeld, KenPro96, dat gebaseerd is op de beschikbare inventarisatiegegevens uit de steekproef BRO-95 (Verkeersaders) met betrekking tot... Lees meer

Praktijkonderzoek zijafscherming voor vrachtauto's

Publicatie/rapport R-96-24
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Schoon, Ing. C.C
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Verkeersveiligheid in cijfers,lorry
Dit rapport doet verslag van een demonstratieproject inzake zijafscherming van vrachtauto's. Het project was erop gericht praktijkervaring op te doen met de aanschaf, montage en onderhoud van... Lees... Lees meer

Predicting the development of traffic fatalities in Latin-American and Caribbean countries

Publicatie/rapport D-96-21
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Koornstra, Drs. M.J.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Risico's, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie, Internationaal, Fiets,...
Long-term developments in traffic growth and fatality rate can be rather well described by non-linear functions of time. The basics are an S-shaped function for saturating traffic growth (measured by...

Prognostic analysis of road safety in Poland

Publicatie/rapport R-96-41
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Koornstra, M.J.
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Handhaving, Educatie, Overige vervoerswijzen, Internationaal,safety
In 1994, the development of traffic as measured by passenger cars and road safety as measured by road fatalities has been analysed on the basis of the data from 1953 to 1993 inclusive for Poland by...

Recente ontwikkelingen in de verkeersonveiligheid

Publicatie/rapport R-96-18
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Brouwer, Drs. M. ; Blokpoel, A. ; Kampen, Ir. L.T.B. van ; Roszach, Drs. R
Trefwoorden: Infrastructuur, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Vervoerswijzen, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie, Internationaal,road
Recente ongevallencijfers duiden erop dat het met de verkeersveiligheid in Nederland niet de goede kant opgaat. Zonder aanzienlijke extra inspanning zullen de door het beleid gestelde doelen niet...... Lees meer

Rijden onder invloed in de provincie Zeeland, 1995-1996

Publicatie/rapport R-96-69
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Mathijssen, M.P.M
Trefwoorden: Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Vervoerswijzen, Verkeersveiligheid in cijfers, Internationaal, Educatie, Visie & beleid,drunkenness
Onderzoek naar het alcoholgebruik van automobilisten in Zeeland, in vrijdag- en zaterdagnachten van de zomer en het najaar

Rijden onder invloed in Nederland, 1994-1995

Publicatie/rapport R-96-17
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Mathijssen, M.P.M
Trefwoorden: Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Vervoerswijzen, Verkeersveiligheid in cijfers, Internationaal, Visie & beleid, Educatie,drunkenness
Tussen begin september en medio december 1995 heeft de SWOV in samenwerking met 62 controleteams van de politie een onderzoek uit-gevoerd naar het alcoholgebruik van de automobilisten in alle twaalf... Lees meer

Rijsnelheden op 80- en 100 km/uur-wegen, Bijlagen

Publicatie/rapport R-96-58B
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Catshoek, Ir. J.W.D.
Trefwoorden: Infrastructuur, Vervoerswijzen, Educatie, Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Verkeersveiligheid in cijfers, Internationaal,speed limit
Dit rapport bevat de bijlagen bij het rapport ‘Rijsnelheden op 80- en 100 km/uur-wegen (III)'

Rijsnelheden op 80- en 100 km/uur-wegen, III

Publicatie/rapport R-96-58A
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Catshoek, Ir. J.W.D
Trefwoorden: Infrastructuur, Vervoerswijzen, Educatie, Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Verkeersveiligheid in cijfers, Internationaal,speed limit
In 1996 is het derde tweejaarlijkse onderzoek naar landelijke rijsnelheden op 80- en 100 km/uur-wegen buiten de bebouwde kom gehouden. Er is niet alleen met mobiele radarapparaten gemeten, zoals alle... Lees meer

Risico's onderscheiden naar wegtype

Publicatie/rapport R-96-62
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Poppe, F
Trefwoorden: Infrastructuur, Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Technologie & ITS, Visie & beleid, Handhaving, Educatie, Internationaal,traffic...
Een van de activiteiten in het Onderzoekjaarplan 1995 van de SWOV is het actualiseren van de risicogegevens voor een aantal wegtypen - de zogenaamde ‘kencijfers'. Hetonderhavige rapport is het...... Lees meer