Er zijn 691 documenten gevonden.

The Road Safety Information Systems RIS: A Tool for Decision Makers

Publicatie/rapport D-96-2
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Wesemann, Mr. P. ; Brouwer, Drs. M.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Internationaal,policy
The subject of this lecture is the use of knowledge in the preparation and evaluation of road safety policy. The following subjects will be dealt with: the organization of Dutch road safety policy;...

The role of the safety aspect in European road design

Publicatie/rapport D-96-5
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Slop, Ir. P
Trefwoorden: Infrastructuur, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Technologie & ITS, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Handhaving, Educatie, Internationaal,highway design
This study was carried out in cooperation with a number of other European institutes. Its objectives are to gather information about existing knowledge on the design of road infrastructure elements... Lees meer

The SWOV Institute for Road Safety Research

Publicatie/rapport D-96-7
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): SWOV
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Mens, gedrag & verkeer, Visie & beleid,activity report
This paper outlines the goals, philosophy and working method of the SWOV Institute for Road Safety Research. Furthermore, a review is given of the international activities undertaken by SWOV, up to...

Translation into English of Terms and Definitions used in the Road Accident Statistics of The Netherlands

Publicatie/rapport R-96-54
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Harris, S. MA
Trefwoorden: Mens, gedrag & verkeer, Educatie, Infrastructuur, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Visie & beleid,dictionary
This report is an update of the SWOV publication of the same name, in 1977. Its number is R-77-31. This report's purpose is to assist road researchers over the whole world to understand what the...... Lees meer

Verificatie-onderzoek simulatieresultaten RWS-barrier

Publicatie/rapport R-96-6
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Pol, Ing. W.H.M. van de
Trefwoorden: Infrastructuur, Vervoerswijzen, Fiets, Gemotoriseerde tweewieler, Personenauto, Vracht- en bestelverkeer, Technologie & ITS, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in...
In 1990 heeft de SWOV een aantal simulaties uitgevoerd van aanrijdingen met een personenauto en een vrachtauto tegen de stalen RWS-barrier (Van de Pol, 1990; 1991) In 1993 zijn door de BASt twee...... Lees meer

Verkeersborden, bebakening en verkeersveiligheid

Publicatie/rapport R-96-9
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Noordzij, Drs. P.C. ; Hagenzieker, Drs. M.P
Trefwoorden: Infrastructuur, Handhaving, Technologie & ITS, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Educatie, Overige vervoerswijzen,...
Er is tot op heden weinig onderzoek verricht naar ongevallen die het gevolg zijn van de slechte kwaliteit respectievelijk het ontbreken van verkeersborden en wegbebakening. Het zou nuttig zijn uit te... Lees meer

Werking van ankerbouten in enkele soorten ondergrond

Publicatie/rapport R-96-53
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Pol, Ing. W.H.M. van de
Trefwoorden: Infrastructuur, Vervoerswijzen, Fiets, Gemotoriseerde tweewieler, Personenauto, Vracht- en bestelverkeer, Technologie & ITS, Risico's, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Mens...
In opdracht van de Bouwdienst van Rijkswaterstaat te Apeldoorn zijn door de SWOV simulaties verricht om in verschillende soorten wegdek de werking te beoordelen van ankerbouten in de stalen RWS-...... Lees meer

Behoefte aan 'aparte' maatregelen voor ouderen?

Publicatie/rapport R-95-70
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Wouters, Drs. P.I.J.; Slop, Ir. M. ; Lindeijer, Drs. J.E. ; Loendersloot, R.
Trefwoorden: Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Vervoerswijzen, Educatie, Overige vervoerswijzen, Risico's, Internationaal,old people
In dit onderzoeksverslag wordt nagegaan of de wijze waarop het concept ‘duurzaam-veilig' thans voor de verkeersinfrastructuur wordt uitgewerkt, ook voor de oudere voetganger, fietser en automobilist... Lees meer

Behoefte aan gegevens over verkeersongevallen

Publicatie/rapport R-95-71
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Noordzij, Drs. P.C
Trefwoorden: Technologie & ITS, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Overige vervoerswijzen, Infrastructuur, Handhaving, Educatie,...
De basisregistratie van verkeersongevallen zoals deze tegenwoordig door de politie en de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV), Hoofdafdeling Basisgegevens (BG) wordt uitgevoerd en beheerd, is...... Lees meer

Beleidseffectrapportage verkeersveiligheid 1993, deel 1

Publicatie/rapport R-95-56A
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Mulder, Ing. J.A.G
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie,...
In deze beleidseffectrapportage wordt een beschrijving en een prognose gegeven van de ontwikkeling van de verkeersonveiligheid in relatie tot het huidige beleid. Als uitgangspunt gelden daarbij de... Lees meer