Er zijn 691 documenten gevonden.

Routewijzigingen en verkeersveiligheid

Publicatie/rapport R-96-25
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Bos, J.M.J
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Infrastructuur, Educatie, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid,driver information
Dit onderzoek is een gezamenlijke bijdrage van de SWOV en het Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen ITS aan het project ‘Verkeersveiligheidscriteria In-car Verkeers Informatie Systemen... Lees meer

Snelheidsbeheersing op 50 km/uur-wegen

Publicatie/rapport D-96-3
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Catshoek, Ir. J.W.C.
Trefwoorden: Risico's, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Handhaving, Internationaal,speed
In dit rapport wordt de snelheidsbeheersing op 50 km/uur-wegen behandeld. Het snelheidsprobleem wordt geschetst, het belang van het structureel meten (monitoren) van rijsnelheden op verkeersaders...... Lees meer

Snelheidscampagne 1995 in Eindhoven

Publicatie/rapport R-96-31
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Oei, Ir. H.L. ; Goldenbeld, Dr. Ch
Trefwoorden: Risico's, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Educatie, Vervoerswijzen, Technologie & ITS, Internationaal,speed
In de gemeente Eindhoven is in 1995 (van maart tot en met december) binnen de bebouwde kom een snelheidscampagne gehouden op verkeersstraten, volgens dezelfde methode zoals die is toegepast op...... Lees meer

Snelheidscampagne in Zuid-Oost Friesland in 1995

Publicatie/rapport R-96-61
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Oei, Ir. H.L. ; Goldenbeld, Dr. Ch
Trefwoorden: Risico's, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Educatie, Vervoerswijzen, Internationaal,speed
Op basis van de resultaten van het evaluatie-onderzoek van de snelheidscampagne in 1994, waar de inzet aan manuren voor snelheidscontrole ongeveer de helft was dan gepland, is besloten tot een...... Lees meer

Sociale marketing van de verkeersveiligheid

Publicatie/rapport R-96-11
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Wittink, Drs, R.D. ; Goldenbeld, Dr. Ch
Trefwoorden: Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Vervoerswijzen, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS,accident prevention
`Marketing' is een strategie om gedrag te veranderen. `Sociale marketing' is gericht op sociale doeleinden, zoals gezondheid, leefbaarheid en veiligheid. In dit rapport wordt betoogd dat `sociale...... Lees meer

Some aspects of the safety of elderly pedestrians and cyclists

Publicatie/rapport D-96-4
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Hagenzieker, Drs. M.P.
Trefwoorden: Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Risico's, Infrastructuur, Handhaving, Educatie,old people
The numbers of elderly people are increasing worldwide. Also, the mobility of the elderly people increases and the elderly generation of the coming years will spend much more time and distance in...

Speed policy in The Netherlands and Speed Management Research at the SWOV

Publicatie/rapport D-96-15
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Oei, Ir. H.L.
Trefwoorden: Risico's, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Visie & beleid, Verkeersveiligheid in cijfers, Internationaal,speed
Government objective on speed is to reduce the level of speeders on main urban and secondary rural roads to maximally 10% in the year 2000. Toenable monitoring the speed level a design for a traffic...

Systematiek voor het toetsen van telematica-systemen op verkeersveiligheidseffecten

Publicatie/rapport R-96-16
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Oppe, Drs. S. ; Bos, J.M.J
Trefwoorden: Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Vervoerswijzen, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Visie & beleid, Technologie & ITS, Overige vervoerswijzen,accident prevention
Telematica wordt gezien als een belangrijk hulpmiddel bij het ontwikkelen van het verkeers- en vervoerssysteem van de toekomst en de voertuigen daarbinnen. Sommige telematica-systemen worden... Lees... Lees meer

Targeted road safety programmes: a promising approach in road safety

Publicatie/rapport D-96-13
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Wegman, F.
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Risico's, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Infrastructuur, Technologie & ITS,safety
This report gives a broad overview on targeted road safety programmes, mainly based on the activities of a OECD scientific expert group. Examples of targeted road safety programmes are given in some...

The quantifying of road safety developments

Publicatie/rapport D-96-17
Gepubliceerd: 1996 (SWOV): Koornstra, Drs. M.J.
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Educatie,road safety
The evaluation of the effectiveness of road safety policies and measures must be based on quantitative information on road safety developments and the relevant variables that influence that...