Er zijn 20 documenten gevonden.

Verkeersveiligheidseffecten van Anti-Ongevalsystemen

Publicatie/rapport R-2009-11
Gepubliceerd: 2009 (SWOV): Eenink, R.G.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Risico's, Vervoerswijzen, Mens, gedrag & verkeer, Infrastructuur, Technologie & ITS, Handhaving, Internationaal,forecast
In opdracht van Connekt heeft de SWOV een schatting gemaakt van de effecten op verkeersveiligheid van Anti-Ongevalsystemen (AOS) voor vrachtauto’s op autosnelwegen in Nederland. Beschouwd zijn de in... Lees meer

Commissie Elverding en verkeersveiligheid

Publicatie/rapport D-2009-4
Gepubliceerd: 2009 (SWOV): Schermers, G.; Wegman, F.C.M.
Trefwoorden: Visie & beleid, Verkeersveiligheid in cijfers, Infrastructuur, Technologie & ITS, Mens, gedrag & verkeer, Internationaal,decision process

Ongevallen met langzaam verkeer en zwaar verkeer op wegen met een snelheidslimiet van 50 of 80 km/uur

Publicatie/rapport D-2009-3
Gepubliceerd: 2009 (SWOV): Dijkstra, A.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Infrastructuur, Internationaal,accident
De verschillende overheden streven naar kwaliteitsnetten voor goederenvervoer, een verzamelnaam voor routes waarlangs zwaar verkeer bij voorkeur zou moeten rijden. Er zijn diverse criteria opgesteld... Lees meer

The influence of weather conditions on road safety

Publicatie/rapport R-2009-9
Gepubliceerd: 2009 (SWOV): Bijleveld, F.; Churchill, T.
Trefwoorden: Risico's, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Technologie & ITS, Visie & beleid, Handhaving, Educatie, Verkeersveiligheid in cijfers, Overige vervoerswijzen,...
The annual number of road crash casualties fluctuates due to chance, mobility changes, changes in road safety measures, and other influencing factors, such as weather conditions. In order to better...

Eerste verkenning naar de effectiviteit van het beginnersrijbewijs in Nederland

Publicatie/rapport D-2009-2
Gepubliceerd: 2009 (SWOV): Vlakveld, W.P.; Stipdonk, H.L.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Educatie, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Visie & beleid,driving licence
Gedurende de eerste vijf jaar van het rijbewijsbezit geldt een eenvoudig puntensysteem. Dit zogeheten beginnersrijbewijs is ingevoerd op 30 maart 2002. In dit rapport is nagegaan of na invoering... Lees meer

De invloed van automassa op het letselrisico bij botsingen tussen twee personenauto's

Publicatie/rapport R-2009-5
Gepubliceerd: 2009 (SWOV): Berends, E.M.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Verkeersveiligheid in cijfers, Personenauto, Vracht- en bestelverkeer, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer,...
Op de Europese wegen neemt de spreiding in automassa toe, evenals de gemiddelde automassa. Dit heeft consequenties voor de verkeersveiligheid. Bestuurders in lichte auto's hebben een hoger letsel- en... Lees meer

Geschat effect op de verkeersveiligheid van een alcoholslotprogramma (ASP) en de kosten-batenverhouding ervan

Publicatie/rapport D-2009-1
Gepubliceerd: 2009 (SWOV): SWOV
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Personenauto, Risico's, Technologie & ITS, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving,alcohol
In Nederland is naar schatting een kwart van de dodelijke verkeersongevallen het gevolg van alcoholgebruik. Driekwart ervan wordt veroorzaakt door overtreders met meer dan 1,3 promille alcohol in hun... Lees meer

Verkeersonveiligheid bij werk in uitvoering deel II

Publicatie/rapport R-2008-14
Gepubliceerd: 2009 (SWOV): Janssen, S.T.M.C.; Weijermars, W.A.M.
Trefwoorden: Infrastructuur, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Vervoerswijzen, Internationaal,construction site
Dit rapport behandelt de resultaten van de tweede fase van het onderzoek Verkeersonveiligheid bij Werk in Uitvoering, dat de SWOV in opdracht van het CROW uitvoert. Het betreft een analyse van...... Lees meer

Verkeersonveiligheid bij werk in uitvoering, deel III en eindrapportage

Publicatie/rapport R-2009-4
Gepubliceerd: 2009 (SWOV): Weijermars, W.A.M.
Trefwoorden: Infrastructuur, Visie & beleid, Verkeersveiligheid in cijfers, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Internationaal,construction site
Dit rapport bespreekt de resultaten van de derde en laatste fase van het onderzoek Verkeersonveiligheid bij Werk in Uitvoering, dat de SWOV in opdracht van het CROW heeft uitgevoerd. Aan de hand van... Lees meer

Gebruik van kennis in besluitvormingsprocessen van provincies

Publicatie/rapport R-2009-3
Gepubliceerd: 2009 (SWOV): Bax (SWOV), Drs. C.A.; Jagtman (SWOV, TU Delft), dr. ir. H.M.
Trefwoorden: Visie & beleid, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Mens, gedrag & verkeer, Infrastructuur, Internationaal,decision process
Dit onderzoek bekijkt hoe provincies informatie gebruiken bij besluitvorming over de aanleg van infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen op provinciale 80km/uur-wegen. Het heeft de volgende... Lees meer