Er zijn 32 documenten gevonden.

The uses of exposure and risk in road safety studies

Publicatie/rapport R-2002-12
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Hakkert, Prof. dr. A.S. ; Braimaister, dr. L.
Trefwoorden: Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Overige vervoerswijzen, Risico's, Vervoerswijzen, Visie & beleid, Educatie,exposure (human)
This report explores the theoretical possibilities of defining exposure and risk, discusses the problems associated with the use of exposure and risk and gives examples of various safety studies in...

Praktijkonderzoek ontsluitingsstructuren van woongebieden

Publicatie/rapport R-2002-11
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Minnen, J. van ; Krabbenbos, ir. J.
Trefwoorden: Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Internationaal,residential area
In een modelstudie uit 2000 zijn relaties tussen kenmerken van ontsluitingsstructuren en verkeersleefbaarheid onderzocht. Aansluitend op deze modelstudie is een deel van de bevindingen aan de... Lees... Lees meer

De positie van de sneltram binnen een duurzaam-veilig verkeerssysteem

Publicatie/rapport R-2002-9
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Hummel, Drs. ing. T.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Visie & beleid, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Risico's, Verkeersveiligheid in cijfers, Internationaal,express tram
In het ontwerp van de verlenging van het sneltramtracé van de Amstelveenlijn worden twee uitritten van het parkeerterrein van Canon Europe b.v. gelijkvloers gekruist door het aan te leggen... Lees... Lees meer

Economische evaluatie van verkeersveiligheidsmaatregelen

Publicatie/rapport D-2000-16N
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Wesemann, Mr. P.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Risico's,economics
Er zijn nog veel inspanningen nodig om de verkeersveiligheid in Europa te verbeteren. Behalve taakstellingen en een planmatige aanpak is ook een optimale benutting van de beschikbare middelen... Lees... Lees meer

Publiek draagvlak voor verkeersveiligheid en veiligheidsmaatregelen

Publicatie/rapport D-2002-2
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch.
Trefwoorden: Mens, gedrag & verkeer, Educatie, Visie & beleid, Verkeersveiligheid in cijfers,public support
Landelijke beleidsmakers streven naar draagvlak bij het grote publiek of bij specifieke doelgroepen voor te ontwikkelen of uit te voeren beleid of maatregelen op het terrein van verkeersveiligheid... Lees meer

Risques réduits sur les routes du Tchad

Publicatie/rapport R-2002-7F
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Sluis, Jan van der
Trefwoorden: Infrastructuur, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Technologie & ITS, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Handhaving, Educatie, Internationaal,road network
Dans le canevas du Projet d'Assistance du Transport National, le SWOV a fourni aux experts locaux du Tchad une aide technique en matière de sécurité routière. Cette assistance s'est concentrée sur le... Lees meer

Safer roads in Chad

Publicatie/rapport R-2002-7E
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Sluis, Jan van der
Trefwoorden: Infrastructuur, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Technologie & ITS, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Handhaving, Educatie, Internationaal,road network
In the framework of the National Transport Support Project, SWOV provided local experts in Chad with technical assistance on road safety. The assistance focussed on the development of a comprehensive...

Verkeerstechnische ontwerpelementen met oog voor de oudere verkeersdeelnemer

Publicatie/rapport R-2002-8
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Davidse, Drs. R.J.
Trefwoorden: Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Visie & beleid, Infrastructuur, Handhaving, Educatie, Technologie & ITS, Internationaal,old people
Dit rapport doet verslag van een deelstudie binnen het project ‘Ouderen in het Drentse verkeer'. Binnen dit project worden oplossingsrichtingen gezocht voor een reductie van het aantal slachtoffers... Lees meer

Verkeersveiligheidseffecten Nota Wonen

Publicatie/rapport R-2002-6
isbn: 90-75842-08-2
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Hummel, Drs. ing. T.
Trefwoorden: Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Overige vervoerswijzen, Vervoerswijzen, Internationaal,dwelling
In opdracht van de ‘Netherlands School of Public Health' is de in 2001 verschenen Nota Wonen van het Ministerie van VROM getoetst op mogelijke gezondheidseffecten. Het onderhavige onderzoek over de... Lees meer

Kentekening caravans en aanhangwagens

Publicatie/rapport D-2002-1
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Schoon, Ing. C.C.; Hendriksen, H.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Vracht- en bestelverkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Personenauto, Visie & beleid, Handhaving, Mens, gedrag & verkeer, Risico's, Overige vervoerswijzen, Technologie...
Aanhangwagens (inclusief opleggers) en caravans met een massa van meer dan 750 kilogram dienen vanaf 1 februari 2002 van een kenteken te worden voorzien. In opdracht van RDW Centrum voor... Lees meer