Er zijn 32 documenten gevonden.

Algemene en periodieke trends in de ontwikkeling van de verkeersveiligheid in acht ontwikkelde landen

Publicatie/rapport R-2002-17
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Commandeur, Dr. J.J.F.
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie, Internationaal, Overige...
In dit rapport wordt onderzocht in hoeverre de resultaten van een eerder onderzoek van Commandeur & Koornstra (2001) naar de macroscopische ontwikkelingen in de Nederlandse verkeersveiligheid...... Lees meer

Veiligheidseffecten van retro-reflecterende contourmarkering op vrachtauto’s

Publicatie/rapport R-2002-16
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Niet, Drs. M. de ; Goldenbeld, dr. Ch.; Langeveld, ir. P.M.M.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Vracht- en bestelverkeer, Mens, gedrag & verkeer, Risico's, Visie & beleid, Verkeersveiligheid in cijfers, Infrastructuur, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie,...
Retro-reflecterende contourmarkering kan de zichtbaarheid van de vrachtauto vergroten. Hierdoor kunnen deze markeringen een bijdrage leveren aan het reduceren van botsingen van voertuigen tegen de... Lees meer

Emoties bij vrachtautochauffeurs, uitgebreide versie

Publicatie/rapport R-2002-15
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Levelt, Dr. P.B.M.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Educatie, Risico's, Infrastructuur, Visie & beleid, Handhaving, Technologie & ITS, Internationaal,driver
Vrachtautochauffeurs ervaren op de weg zowel de prettige als de onprettige kanten van hun werk. Het werk zelf wordt vaak prettig gevonden, maar de speciale maatregelen voor vrachtauto’s worden soms... Lees meer

Jaarverslag 2001

Publicatie/rapport R-2002-1
issn: 0929-2713
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Afdeling Informatie en Communicatie
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Technologie & ITS, Mens, gedrag & verkeer,annual report

Het effect van alcohol-, drugs- en geneesmiddelengebruik op het letselrisico van automobilisten

Publicatie/rapport R-2002-14
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Mathijssen, M.P.M.; Koornstra, drs. M.J.; Commandeur, dr. J.J.F.
Trefwoorden: Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Vervoerswijzen, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Internationaal,drunkenness
Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de mogelijkheden om de risico’s vast te stellen die verbonden zijn aan het gebruik van alcohol, drugs en psychoactieve geneesmiddelen door... Lees meer

Rijden onder invloed in Nederland en het politietoezicht daarop

Publicatie/rapport R-2001-8
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Mathijssen, M.P.M.
Trefwoorden: Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Verkeersveiligheid in cijfers, Internationaal, Vervoerswijzen, Visie & beleid, Educatie,drunkenness
In de periode van september 1999 tot maart 2000 heeft de SWOV in tien Nederlandse politieregio’s het alcoholgebruik van automobilisten in kaart gebracht. Het betreft politieregio’s waar een regionaal... Lees meer

Methodiek voor koppeling van registratiebestanden

Publicatie/rapport D-2002-5
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Polak, Dr. P.H.; Bijleveld, drs. F.D.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Vervoerswijzen, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Overige vervoerswijzen, Infrastructuur, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie,...
In een eerder SWOV-onderzoek (Polak, 2001) is een koppeling gemaakt tussen de bestanden van verkeersslachtoffers zoals door de politie geregistreerd en van ziekenhuisopnamen zoals door de... Lees meer

Road safety policy in the Netherlands: facing the future

Publicatie/rapport D-2002-4
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Wegman, Fred; Wouters, Peter
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Infrastructuur, Vervoerswijzen, Handhaving, Educatie, Risico's, Verkeersveiligheid in cijfers, Technologie & ITS, Internationaal,safety
Recently new targets for reducing the number of road accident fatalities and serious injuries have been set in the ‘National Traffic and Transport Plan for the Netherlands, 2001 - 2020' (NVVP). To...

De ontwikkeling van de rijvaardigheid van jonge bromfietsers

Publicatie/rapport R-2002-10
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch.; Houwing, S.; Craen, S. de
Trefwoorden: Mens, gedrag & verkeer, Risico's, Educatie, Visie & beleid, Vervoerswijzen, Fiets, Gemotoriseerde tweewieler, Personenauto, Vracht- en bestelverkeer, Verkeersveiligheid in cijfers,...
In het najaar van 2000 werd een wetenschappelijk experiment opgezet om na te gaan hoe de rijvaardigheid van jonge bromfietsers beïnvloed zou kunnen worden door een praktische rijopleiding van zestien... Lees meer

Extra informatie op matrixborden: mogelijkheden en effecten

Publicatie/rapport R-2002-13
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Craen, S. de ; Niet, drs. M. de
Trefwoorden: Infrastructuur, Handhaving, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Risico's, Internationaal,variable message sign
In dit rapport worden de toepassingsmogelijkheden van matrixborden voor het weergeven van extra veiligheidsinformatie verkend. Er wordt gekeken naar de technische mogelijkheden voor het plaatsen van... Lees meer